W związku z planowanym od 01.10.2018 r., uruchomieniem stołówki na terenDSC 0495 wynikie Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu, ul. Kokoszków 71, budynek Tatry, uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału, w licytacji mającej na celu wyłonienie Najemcy.

Licytacja odbędzie się w dniu 05.07.2018 r. o godz. 11.00, w sali 215 (bud. Gorce). Najemca zostanie wybrany w ustnej licytacji wysokości miesięcznego czynszu najmu, typu „kto da więcej".

Warunki wynajmu

1. Do wynajęcia jest 11 pomieszczeń o łącznej powierzchni 283,27 m , DSC 0488 wynikw tym:
- pomieszczenia przeznaczone na jadalnię o powierzchni 202,26 m2
- zaplecze technologiczne o powierzchni 81,01 m2.

2. Czynsz z tytułu najmu będzie płatny co miesiąc, w wysokości wylicytowanej, za wyjątkiem miesięcy wakacyjnych, tj. od 01 lipca do 30 września w których to czynsz będzie wynosił 30 % kwoty wylicytowanej.

3. Adaptacji i wyposażenia wynajętych pomieszczeń dokona Najemca.

4. W wynajętych pomieszczeniach Najemca będzie prowadził stołówkę dla studentów i pracowników PPWSZ.

5. Cena oferowanych dań obiadowych nie może być wyższa, niż cena obiadów oferowanych jako dania dnia
w innych punktach Najemcy.

Wybór najemcy

1. Umowa zostanie podpisana na 5 lata z możliwością wnioskowania przez najemcę o przedłużenie okresu najmu na kolejny okres tj. 12 lub 24 miesiące (prosimy o rozważne uczestnictwo w licytacji).

2. Do udziału w licytacji mogą przystąpić uczestnicy, którzy:
a) złożą pisemne oświadczenie o przyjęciu warunków licytacji oraz warunków zapisanych we wzorze umowy a także oświadczenie o niezwłocznym podpisaniu umowy, w przypadku wygrania licytacji - zał. nr 1 i la
b) złożą pisemne oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów prywatnych
i publicznych oraz o niekaralności - zał. nr 2
c) złożą:

I) w przypadku osób fizycznych, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, konieczne jest złożenie aktualnego na dzień licytacji tj. na 05.07.2018 r., odpisu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)

II) w przypadku spółek prawa handlowego oraz innych osób prawnych konieczne jest złożenie aktualnego na dzień licytacji tj. na 05.07.2018 r., aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS)

III) w przypadku, osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej (szef kuchni, manager restauracji), konieczne jest złożenie oświadczenia, iż działalność gospodarcza zostanie założona przed dniem zawarcia umowy najmu, a stosowny wpis (CEIDG lub KRS) zostanie dostarczony nie później niż w dniu zawarcia umowy - zał.nr 2a oraz klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych – zał. nr 2b

IV) w przypadku osób fizycznych, które prowadzą działalność gospodarczą w formie spółek cywilnych, konieczne jest dostarczenie umowy spółki cywilnej

d) złożą pisemne oświadczenie, iż w okresie ostatnich 3 lat – w sposób ciągły przez co najmniej 12 miesięcy - wykonywali co najmniej jedną usługę (tj. prowadzili działalność gospodarczą i/lub pełnili funkcje kierownicze w tj. menager restauracji, szef kuchni) w firmie prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotową licytacją, na powierzchni powyżej 100 m2 - zał. nr 3.

3. Cena wywoławcza wynosi 1 500,00 zł brutto za miesiąc, postąpienie minimalne 100,00 zł.

4. Załączniki na stronie internetowej: http://www.ppwsz.edu.pl/zamowienia-publiczne.html

5. Dodatkowe informacje pod numerem 668121469 - Paweł Rodziński, Kierownik Działu Administratora Budynków.

 Tutaj więcej informacji i dokumenty.