GMINA CZARNY DUNAJEC. 30. edycja Przeziyracki Młodych Toniecników i Śpiywoków Góralskich jest już zakończona. Wzięło w niej udział 55 par tanecznych , 9 grup tańca zbójnickiego, 28 grup śpiewaczych i 34 solistów z 30 zespołów regi2be03235400ad50c29a9811a583017d3 wynikonalnych.

Występujących oceniała komisja w składzie: Katarzyna Chowaniec-Trebunia – przewodnicząca, Jan Stachoń i Bartłomiej Kudasik, jako członkowie. - Jury oceniające taniec i śpiew uczestników XXX Przeziyracki ma prośbę do instruktorów i kierowników zespołów adfa2908efc8dbdf664455e7c230d81cc wynik91c72d47cb2781d5c96d52ae95a40cea wynikby zwrócić uwagę na: poszanowanie stroju (nie rzucać na ziemię), dopasowanie par tanecznych po względem wzrostu i umiejętności, dopasowanie stroju do tancerza, aby nie utrudniał tańca (opasek się odpina). Na tego typu konkursach prosi się o nieużywanie stylizowanych strojów regionalnych. Pary taneczne i śpiewacy powinny prezentować wysoki poziom artystyczny.

Nagrodzeni w poszczególnych kategoriach otrzymali nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Zadanie było współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Organizatorem XXX Przeziyracki Młodych Toniecników i Śpiywoków Góralskich w Ratułowie było Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec, a współorganizatorami Związek Podhalan Oddział Ratułów i Rada Sołecka w Ratułowie. Patronat honorowy nad przeziyracką objęło Starostwo Powiatowe w Nowym Targu.

- Organizatorzy kierują specjalne podziękowania do Starosty Powiatu Nowotarskiego za objęcie wydarzenia patronatem oraz Powiatowemu Centrum Kultury w Nowym Targu i za wsparcie.

Podziękowania skierowane zostały także do uczestników, rodziców, kierowników zespołów za wkład pracy w przygotowanie i naukę młodych pokoleń w podtrzymywaniu tradycji i kultury góralskie oraz Oddziałowi Związku Podhalan w Ratułowie i Radzie Sołeckiej Ratułowa za udostępnienie siedziby Oddziału do przeprowadzenia konkursu i wkład pracy – informują organizatorzy.

Wyniki:

Taniec zbójnicki:

Kategoria I:

I m. - „Krzesany” z Cichego
II m. - „Piekielnicanie” z Piekielnika
III m.- ,,Mali Witowianie” z Witowa

Kategoria II:

I m. – „Tatry” z Ratułowa
II m. – „Turnie” ze Starego Bystrego
III m. – „Jaferniocek” z Ostrowska

Wyróżnienie:
,

,Mali Bystrzanie” z Nowego Bystrego, „Mali Białcanie” z Białki Tatrzańskiej,
Śpiew solowy:

Kategoria I:

I m. – Dominika Ptaś - „Tatry” z Ratułowa
II m. – Wiktor Milaniak - „Borzanie” z Boru
III m. – Agnieszka Babiarz - „Mali Białcanie” z Białki Tarzańskiej

Wyróżnienie:

Daria Kowalczyk - „Turnie” ze Starego Bystrego
Maria Skóbel – „Krzesany” z Cichego

Kategoria II:

I m. – Bartłomiej Stopka – ZSPiG Szaflary
II m. – Aleksandra Stoch – „Odrowązianie” z Odrowąża
III m. – Anna Karpiel - ,,Mały Zbójnicek” z Zębu

Wyróżnienie:

Alicja Korkosz – „Mali Białcanie” z Białki Tatrzańskiej
Katarzyna Bobak – ,,Mali Holni” z Sierockiego

Kategoria III:

I m. – Karolina Molek – „Miętusianie” z Miętustwa
II m – Agnieszka Jarosz – „Zbójnicek” z Zębu
III m – nie przyznano

Śpiew grupowy:

Kategoria I:

I m. – zespół „Turnie” ze Starego Bystrego
II m. – zespół „Mały Zbójnicek” z Zębu
III m. – zespół „Zyngierki Białcańskie” z Białki Tatrzańskiej

Wyróżnienie:

Zespół „Piekielnicanie” z Piekielnika, ,,Mali Dunajcanie” z Czarnego Dunajca,
,,Mali Witowianie” z Witowa

Kategoria II:

I m. – duet „Mali Białcanie” z Białki Tatrzańskiej
II m. – zespół „Skrzypnianki” ze Skrzypnego
III m. – zespół „Tatry” z Ratułowa
zespół ,,Krzesany” z Cichego

Kategoria III:

I m. – nie przyznano
II m. – zespół „Mali Białcanie” z Białki Tatrzańskiej
III m. – zespół „Bystrzanie” z Nowego Bystrego

Wyróżnienie:

Zespół ,,Miętusianie” z Miętustwa, ,,Zawaternik” z Leśnicy Gronia
Taniec solowy:

Kategoria I:

I m. – Jakub Karpiel i Karina Łukaszczyk – „Mały Zbójnicek” z Zębu
II m. – Daniel Obrochta i Agnieszka Biela – „Turnie” ze Starego Bystrego
III m. – Antoni Zwijacz i Patrycja Zwijacz – ,,Tatry” z Ratułowa
Adrian Mrugała i Maria Skóbel – „Krzesany” z Cichego

Kategoria II:

I m. – Kacper Śmiałek i Karolina Buksa – ,,Mali Holni” z Sierockiego
II m. – Jan Skowyra i Dominika Chowaniec – „Regle” z Poronina
III m. – Mariusz Słodyczka i Julia Ptaś – „Bystrzanie” z Nowego Bystrego
Bartłomiej Stopka i Magdalena Gał – ZSPiG Szaflary

Kategoria III:

I m. – Stanisław Gubała i Honorata Czernik - „Regle” z Poronina
II m. – Hubert Zając i Monika Styrczula - „Krzesany” z Cichego
III m. – Krystian Hreśka i Sylwia Piszczór – „Skrzypnianie” ze Skrzypnego

Wyróżnienie:

Krzysztof Szostak i Natalia Trebunia - „Zbójnicek” z Zębu
Andrzej Galica-Teremulka i Katarzyna Stasik z Gliczarowa Górnego

Specjalne Wyróżnienie dlanolepsyj toniecnicy otrzymują:

- Zuzanna Nowobilska – „Mali Białcanie” z Białki Tatrzańskiej
- Julia Stopka – „Mali Miętusianie” z Miętustwa
- Maria Kuchta – „Mali Białcanie” z Białki Tatrzańskiej
- Natalia Trebunia – „Mały Zbójnicek” z Zębu
- Emilia Górka – ,,Zeleźnica” z Pieniążkowic