JABŁONKA. "Posiady Teatralne na Orawie", czyli 6 Małopolskie Spotkania Teatrów AmJAN 4451atorskich tradycyjnie już odbywają się przez trzy dni weekendu..

Posiady mają charakter konkursu i adresowane są do amatorskich zespołów teatralnych województwa małopolskiego, działających w środowisku wiejskim i małych miastach do 40 000 mieszkańców. Same zaś spektakle nawiązują do tradycyjnej obrzędowości wiosek i niedużych miejscowości w Małopolsce.

W piątek były pierwsze prezentacje konkursowe. Na scenie jako pierwszy wystąpił zespół z Lipnicy Małej Małolipnicanie ze spektaklem pt. Namówiny. Następnie z spektaklem pt. Zaloty Góralskie wystąpił zespół góralski Warta z Czarnego Dunajca oraz zespół z Bukowiny Tatrzańskiej, który pokazał sztukę pt. O Kubiku z Cornego Dunajca. Na koniec zaprezentował się zespół z Mordarki Spod Kicek, który pokazał sztukę pt. Cysorz dziś chodoków do wojska werbuje.

Kolejne prezentacje są w sobotę i w niedzielę. Wówczas poznamy też wyniki konkursu.

Tutaj zdjęcia.