JABŁONKA. Zakończyły się trzydniowe 6. Małopolskie Spotkania Teatrów Amatorskich POSIADY TEATRALNE na Orawie. Odbyły się one w Orawskim Centrum Kultury w Jabłonce, a przegJAN 6692ląd miał charakter konkursu. GRAND PRIX POSIADÓW TEATRALNYCH na Orawie otrzymał Regionalny Zespół Teatralny im. J. Pitoraka z Bukowiny Tatrzańskiej za spektakl pt. „O KUBIKU Z CORNEGO DUNAJCA w reż. Bernarda Popko wraz z zespołem.

Przez trzy dni przeglądu publiczność mogła obejrzeć siedemnaście przedstawień konkursowych w wykonaniu grup teatralnych z dziewięciu powiatów województwa małopolskiego. Oceniała je komisja artystyczna w składzie: dr Inka DOWLASZ – reżyser, dr hab. Edward WOJTASZEK – reżyser, Andrzej RÓG – aktor i Benedykt KAFEL – etnograf.

Amatorskie zespoły teatralne prezentowały się w dwóch kategoriach: sztuki gwarowe i adaptacja klasyki dramaturgicznej do realiów lokalnych oraz inscenizacja tekstów literackich.

W niedzielę po zaprezentowaniu wszystkich grup nagrodzono najlepsze spektakle. Nagrody i wyróżnienia wręczyli wójt Antoni Karlak z Małgorzatą Kalarus, zastępczynią dyrektora Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ. Tego dnia oczekując na werdykt, Orawska Grupa Teatralna z okazji 10-lecia działalności zaprezentowała sztukę „Otello po orawsku”.

Warto przypomnieć, że uroczystego otwarcia przeglądu przy dźwiękach trombit dokonali wójt Gminy Jabłonka Antoni Karlak i dyrektor Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu Antoni Malczak.

Tutaj galeria zdjęć z niedzieli z wręczania nagród

Tutaj niedzielne występy konkursowe

Tutaj tekst i zdjęcia po sobotnich występach.

A tutaj zdjęcia i podsumowanie piątkowych prezentacji

Poniżej cały protokół i wyniki:

PROTOKÓŁ posiedzenia Komisji Artystycznej oceniającej
6. Małopolskie Spotkania Teatrów Amatorskich
POSIADY TEATRALNE na Orawie,
które odbyły się w Jabłonce w dniach 9 - 11 marca 2018r.
Komisja w składzie:
dr Inka DOWLASZ – reżyser
dr hab. Edward WOJTASZEK – reżyser
Andrzej RÓG – aktor
Benedykt KAFEL – etnograf

po obejrzeniu i gruntownej ocenie 17 grup z 9 powiatów woj. małopolskiego (po 1 z pow. krakowskiego, limanowskiego, myślenickiego, nowosądeckiego, tarnowskiego, tatrzańskiego, po 2 z pow. chrzanowskiego, gorlickiego, 7 z pow. nowotarskiego) postanowiła przyznać następujące miejsca i nagrody:
GRAND PRIX POSIADÓW TEATRALNYCH na Orawie oraz nagrodę pieniężną w kwocie 3 000 zł i pamiątkowy dyplom
Regionalnemu Zespołowi Teatralnemu im. J. Pitoraka z Bukowiny Tatrzańskiej (pow. tatrzański) za spektakl O KUBIKU Z CORNEGO DUNAJCA w reż. Bernarda Popko wraz z zespołem

W KATEGORII – sztuki gwarowe i adaptacja klasyki dramaturgicznej do realiów lokalnych
I miejsce oraz nagrodę pieniężną w kwocie 2 000 zł i pamiątkowy dyplom
Amatorskiemu Zespołowi Teatralnemu im. Fr. Macioła ze Skomielnej Białej (pow. myślenicki) za spektakl ZRĘKOWINY U DRUZGAŁY w reż. członków zespołu

dwa równorzędne II miejsca oraz nagrody pieniężne w kwocie po 1 500 zł i pamiątkowe dyplomy
Gminnemu Zespołowi Góralskiemu WATRA z Czarnego Dunajca (pow. nowotarski) za spektakl GÓRALSKIE ZALOTY w reż. Czesławy i Stanisława Sobczyków

Zespołowi Regionalnemu ZIELONY JAWOR z Krempach (pow. nowotarski) za spektakl ASYNTERKA w reż. Marii Wnęk

III miejsce oraz nagrodę pieniężną w kwocie 1 200 zł i pamiątkowy dyplom
Zespołowi Regionalnemu SPOD KICEK z Mordarki (pow. limanowski) za spektakl CYSORZ DZIŚ CHODOKÓW DO WOJSKA WERBUJE w reż. Józefa Tokarczyka

trzy wyróżnienia oraz pamiątkowe dyplomy
Zespołowi Regionalnemu MAŁOLIPNICANIE z Lipnicy Małej (pow. nowotarski) za spektakl NAMÓWINY w reż. Anny Olesińskiej - za udany debiut

Grupie Teatralnej MARUSYNIANKI z Maruszyny (pow. nowotarski) za spektakl SĄDNY ŁOZESOD w reż. członków zespołu – za przesłanie scenariusza oraz zgraną zespołową pracę

Zespołowi Regionalnemu GÓRALSKO BRAĆ z Łopusznej (pow. nowotarski) za spektakl INO SIE ŁOZYNIĆ w reż. Mateusza Buły – za pełne humoru rozwiązania sceniczne

W KATEGORII – inscenizacja tekstów literackich (dowolna forma prezentacji scenicznej)
I miejsca oraz nagrodę pieniężną w kwocie 2 000 zł i pamiątkowy dyplom
Kołu Teatralnemu STASZIC i Teatrowi UTW z Chrzanowa (pow. chrzanowski ) za spektakl KAMIENIE NA SZANIEC w reż. Marcina Kobierskiego

II miejsce oraz nagrodę pieniężną w kwocie 1 500 zł i pamiątkowy dyplomy
Grupie Teatralnej MIĘDZY SŁOWAMI z Gorlic (pow. gorlicki) za spektakl NIEPOJĘTY PRZYPADEK w reż. Dominiki Jodłowskiej-Kubali

III miejsce oraz nagrodę pieniężną w kwocie 1 200 zł i pamiątkowy dyplom
Grupie Teatralnej BERECIK z Łącka (pow. nowosądecki) za spektakl DZIADY cz. II w reż. Bernadetty Wąchała-Gawełek
Teatrowi SPORADYCZNY z Nowego Targu (pow. nowotarski) ZA SPEKLTAKL A TU W PIĄTEK KONIEC... w reż. Marcina Kobierskiego

Wyróżnienie oraz pamiątkowy dyplom
Gorlickiej Grupie Teatralnej GCK PROMIEŃ z Gorlic (pow. gorlicki) za spektakl HISTORIA... CAŁKIEM (na podst. CAŁKIEM ZABAWNEJ HISTORII) w reż. Barbary Fugiel – za podjęcie ważnego społecznie tematu i ambitnej pracy zespołu nad ruchem scenicznym

Pamiątkowe dyplomy za udział otrzymują:
Grupa Teatralna AD-HOC z Żabna (pow. tarnowski) za spektakl SERENADA w reż. Elżbiety Kijowskiej

Teatr PO LATACH ze Świątnik Górnych (pow. krakowski) za spektakl SEKSAPIL w reż. Natalii Wojtali

Scena Teatralna MOK z Nowego Targu (pow. nowotarski) za spektakl CZY TO DALEJ FERDYDURKE w reż. Andrzeja Rozmusa

Teatr Ludowy TRADYCJA i Stowarzyszenie Krzewienia Kultury Ludowej Gminy Alwernia z Okleśnej (pow. chrzanowski) za spektakl FOLWARK ZWIERZĘCY w reż. Michała Hachlowskiego

Na indywidualne wyróżnienie aktorskie zasługuje Jakub Idziniak z Koła Teatralnego STASZIC z Chrzanowa za rolę Alka w spektaklu KAMIENIE NA SZANIEC.
Ponadto komisja artystyczna rekomenduje do udziału w 34. Międzywojewódzkim Sejmiku Wiejskich Zespołów Teatralnych w Bukowinie Tatrzańskiej (14-15 lipca br.) 4 spektakle:
O KUBIKU Z CORNEGO DUNAJCA Regionalnego Zespołu Teatralnemu im. J. Pitoraka z Bukowiny Tatrzańskiej (pow. tatrzański)
ZRĘKOWINY U DRUZGAŁY Amatorskiej Grupy Teatralnej im. Fr. Macioła ze Skomielnej Białej

ASYNTERKA Zespołu Regionalnego ZIELONY JAWOR z Krempach
NIEPOJĘTY PRZYPADEK Grupy Teatralnej MIĘDZY SŁOWAMI z Gorlic

Jury z radością odnotowuje wyraźny wzrost ilości zespołów zainteresowanych uczestnictwem w POSIADACH TEATRALNYCH na Orawie. Na podkreślenie zasługuje fakt, że wszystkie grupy przyjechały na przegląd solennie
przygotowane. Praca ta została zauważona i doceniona. Jednak efekt artystyczny nie zawsze jest adekwatny do ilości włożonej pracy. Na sukces spektaklu składają się różne czynniki: dobrze skonstruowany scenariusz, mocny temat, koncepcja reżyserska, zachowanie proporcji pomiędzy kabaretem, estradą, obrzędem a teatrem dramatycznym. Na ocenę wpływa użycie muzyki, rytmu, prowadzenie aktorów i sprawy tak nieuchwytne jak klimat budowany między twórcami a publicznością i tzw. wyczucie smaku estetycznego. Tak wiec, z jednej strony mnóstwo pracy a z drugiej tysiące szczegółów i szczególików. Serdecznie dziękujemy twórcom i artystom-wykonawcom.
Serdecznie dziękujemy organizatorom: Małopolskiemu Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu oraz Orawskiemu Centrum Kultury w Jabłonce a także Wójtowi Gminy Jabłonka Panu Antoniemu Karlakowi i zastępcy wójta Panu Bolesławowi Wójcikowi za życzliwe i serdeczne przyjęcie uczestników POSIADÓW TEATRALNYCH na Orawie oraz przygotowanie i sprawną organizację konkursu. Dziękujemy Panu Janowi Świdroniowi, konferansjerowi przeglądu - za sympatyczną prezentację wszystkich uczestników a pracownikom OCK w Jabłonce za obsługę techniczną i logistyczną.
Dziękujemy Orawskiej Grupie Teatralnej z Lipnicy Wielkiej za gościnny występ ze spektaklem OTELLO PO ORAWSKU.
Autorem nagrody GRAND PRIX w postaci rzeźby ORAWY jest artysta plastyk Magdalena Kotkowska z Nowego Sącza.
Fundatorem nagród pieniężnych jest Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu – 15 100,00
Do zobaczenia za rok.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
1. Inka Dowlasz
2. Edward Wojtaszek
3. Andrzej Róg
4. Benedykt Kafel

Jabłonka, 11 marca 2018r