JAN 3074GMINA JABŁONKA. Mikołajki już tradycyjnie zostały zorganizowane w w jabłonczańskiej gminie. Rozpoczęły się uroczystą mszą świętą w kościele p.w. Św. Brata Alberta w Jabłonce – Bory, którą celebrował ks. Grzegorz Łomzik , pomysłodawca wydarzenia.

W Eucharystii udział wzięły nie tylko orawskie dzieciaki, ale i samorządowcy na czele z wójtem Antonim Karlakiem oraz zaproszeni goście. Tuż po mszy świętej w korowodzie uczestnicy na czele ze św. Mikołajem udali się do siedziby Centrum Kultury Górnej Orawy.
To tam na ulubionego dziecięcego świętego czekało mnóstwo najmłodszych mieszkańców gminy. W głównej Sali zostały wręczone Ordery Świętego Mikołaja. Tegorocznymi laureatami nagrody byli Halina Korba, Honorata Gróbarczyk oraz Paweł Grzybacz i to oni dostali te wyróżnienia.
A potem był już specjalny program artystyczny przygotowany z myślą o najmłodszych. Tuż potem ks. Grzegorz Łomzik, proboszcz parafii pw. św. Brata Alberta w Jabłonce-Borach, Karol Skrzypiec, urzędujący członek Zarządu Powiatu Nowotarskiego, Maria Głuszak, starszy wizytator Delegatury Kuratorium Oświaty w Nowym Targu, Bolesław Wójcik, zastępca wójta gminy Jabłonka oraz Maria Staszkiewicz, dyrektor Centrum Usług Wspólnych wręczyli nagrody w konkursach plastycznym i literackim. A na zakończenie każde dziecko od św. Mikołaja dostało słodki upominek.

 Tutaj zdjęcia