amazonkiwrzes18NOWY TARG. Siódmy raz Stowarzyszenie Podhalańskie Amazonki zorganizowało w nowotarskim MOK-u akcję profilaktyczną raka piersi, który stał się już dużym problemem dzisiejszego społeczeństwa, ale nie musi być wyrokiem. Kilkugodzinny program artystyczny z częścią plenerową na placu przed obiektem był też okazją do podziękowań dla samorządów, osób i sponsorów wspierających szlachetne działania Amazonek.

Panie zaangażowane w działalność Stowarzyszenia odwiedziły wcześniej różne samorządy Nowotarszczyzny, uświadamiając, że Polsce notuje się już do 18 tysięcy nowych zachorowań rocznie, co oznacza, że zachorować może co piąta kobieta. Dlatego tak ważna jest profilaktyka. Towarzyszył temu kierowany do kobiet z całego powiatu apel: badajmy się, aby być zdrowe. Regularne badania piersi, dzięki nowoczesnej diagnostyce, to Twoja broń. Skorzystaj z niej, walcz o zdrowie, nie daj się rakowi! Im wcześniej go wykryjesz, tym łatwiej z nim wygrasz. Łączył się z tym drugi apel - do samorządów gmin i powiatu nowotarskiego o wdrażanie programów profilaktyki w zakresie wczesnego wykrywania raka piersi.

2018 rok, zgodnie z deklaracją Sejmiku Województwa Małopolskiego, o którą starał się radny Stanisław Barnaś, to rok profilaktyki raka piersi w Małopolsce. Starostwo natomiast ufundowało fantomy piersi do pogadanek instruktażowych w szkołach i podejmuje działania w zakresie profilaktyki w naszym powiecie, a miasto wspiera rehabilitację amazonek I dofinansowało kampanijną akcję. Grupowa Praktyka Położnych „Promocja” razem z Podhalańskimi Amazonkami prowadzi charytatywnie profilaktykę raka piersi w Nowym Targu i na Podhalu. W programach profilaktycznych przoduje gmina Nowy Targ, fundując bezpłatne badania USG dla kilkuset kobiet rocznie. Krąg osób i instytucji wspierających jest oczywiście znacznie szerszy.

Wzbogacona o program artystyczny kampania w różowym kolorze zgromadziła młodzież nie tylko z nowotarskich szkół podstawowych i średnich, ale i z Frydmana, Bańskiej Wyżnej oraz dzieci z nowotarskich przedszkoli.

Przedstawiciele firm i prywatni sponsorzy mogli wręczyć 100 fundowanych zaproszeń na badania USG piersi. Skorzystają z nich nauczycielki ze szkół i opiekunki przedszkolaków. Trafią także do miejskiego i gminnych ośrodków pomocy społecznej oraz do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Targu. Rozdane zostały też wejściówki na basen od miasta oraz pakiet na warsztaty profilaktyki dla nowotarżanek. Stojące na czele Podhalańskich Amazonek panie Krystyna Iskrzycka i Ewa Palider nie kryły wzruszenia odzewem ze strony szkół, dobroczyńców i rozmachem zainicjowanej przez nie akcji.

Piękna pogoda sprzyjała występom na placu przed budynkiem. Tańczyła tam i prezentowała się w układach młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Nowym Targu, śpiewały wokalistki z SEPTYMY. W tańcu latynoamerykańskim zachwyt wzbudziła szkolna para: Natalia Bobik z Klikuszowej i Olek Olcoń z Nowego Targu. Wzruszyły też widzów gimnazjalistki z flagami, tańczące w rytm piosenki „Mary, did You know?..”

Już w sali widowiskowej koncertował dla młodzieży zespół „Folkland”.

Doroczna kampania w Nowym Targu stała się ponadto okazją do rozpowszechnienia apelu Koalicji Pacjentów Onkologicznych do ministra zdrowia, o skuteczną profilaktykę, diagnostykę, leczenie i rehabilitację pacjentek z rakiem piersi.

Treść apelu - poniżej:

Sz. P. Łukasz Szumowski
Minister Zdrowia
Ministerstwo Zdrowia
ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa

Szanowny Pani Ministrze,

W imieniu Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych zwracamy się z apelem o podjęcie działań zmierzających do rozwiązania problemów pacjentek z rakiem piersi, związanych ze skuteczną profilaktyką, diagnostyką, leczeniem i rehabilitacją, w tym dostrzeżenie od lat nierozwiązanych problemów dostępności do nowoczesnych terapii dla kobiet z zaawansowanym rakiem piersi.

W Polsce na raka piersi co roku zachorowuje 18.000 kobiet i aż 6.000 z nich umiera. Wskaźnik przeżyć 5-letnich wzrósł w ciągu ostatnich kilkunastu lat i wynosi w tej chwili 75%, ale w dalszym ciągu jest o 10% niższy niż w innych krajach Unii Europejskiej i USA. Ta różnica wynika z ograniczonego dostępu Polek do nowoczesnych terapii oraz z braku kompleksowej, koordynowanej opieki onkologicznej. Opieka w ramach Breast Cancer Units przekłada się nawet na o 20% lepsze wyniki leczenia w porównaniu z krajami, gdzie opieka jest rozproszona.

Październik to Miesiąc Walki z Rakiem Piersi. To dobry czas, aby rozpocząć zmiany w celu poprawy sytuacji polskich pacjentek. Najważniejsze z nich dotyczą:

1. Dalszej poprawy profilaktyki raka piersi. W tym przypadku możemy mówić o wielu sukcesach – badania przesiewowe spowodowały szybsze wykrywanie wczesnych zmian nowotworowych, co przekłada się na wyniki leczenia i przeżywalność kobiet. Od niedawna refundowane są zabiegi profilaktycznego usunięcia jajników i jajowodów. Planowana jest również refundacja profilaktycznej mastektomii u kobiet z mutacją BRCA1 lub BRCA2. Należy podkreślić, że zabiegi powinny być wykonywane przez doświadczonych lekarzy chirurgów w wyspecjalizowanych ośrodkach onkologicznych.

2. Ustalenia kryteriów jakości badań mammograficznych zgodnych ze standardami europejskimi i ich kontrola. Wymiana sprzętu do mammografii na nowoczesny, zapewniający odpowiednią jakość badań i ich porównywalność. Młodsze kobiety powinny mieć możliwość wykonywania USG piersi, które w tej grupie wiekowej jest skuteczniejsze niż mammografia.

3. Opieki nad młodymi kobietami z rakiem piersi. W ciągu ostatnich 30 lat 2-krotnie zwiększyła się zachorowalność wśród kobiet między 20. a 49. rokiem życia. Dla nich bardzo ważne jest zachowanie płodności po leczeniu onkologicznym, dlatego powinny zostać sfinansowane procedury zachowania płodności dla tych kobiet, które w przyszłości chciałyby zostać matkami.

4. Wprowadzenia Breast Cancer Unitów. Zagwarantują one Polkom kompleksową i skoordynowaną opiekę oraz odpowiednią jakość wykonywanych badań diagnostycznych, leczenia i rehabilitacji. Rozporządzenie dotyczące Breast Cancer Unitów choć zostało już opracowane i pozytywnie ocenione przez AOTMiT od miesięcy nie zostaje wdrożone, mimo apeli środowiska pacjentów i klinicystów.

5. Poprawy dostępu do nowoczesnego leczenia, także chirurgicznego. W tej chwili za mało jest wykonywanych zabiegów oszczędzających, a jeżeli konieczna jest mastektomia, to powinna być przeprowadzana jednoczasowo z rekonstrukcją piersi z wykorzystaniem nowoczesnych technologii (ADM), co pozwala kobietom na szybszy powrót do aktywności społecznej i zawodowej. Skuteczną metodą leczenia rozsianych nowotworów (piersi i skóry) jest elektrochemia. W Polsce około 300 pacjentek rocznie wymaga takiego leczenia, a problem dostępu do niego rozwiązałoby ok. 4-5 urządzeń w kraju.

6. Poprawy sytuacji kobiet z zaawansowanym rakiem piersi, zwłaszcza HER2-ujemnym hormonozależnym, w tym dostępności do nowoczesnych terapii. Korzyści, jakie pacjentki odnoszą z innowacyjnych terapii to znamienne wydłużenie czasu wolnego od progresji choroby, który osiąga się bez zwiększenia istotnych działań niepożądanych oraz poprawa jakości życia. Brak dostępu do innowacyjnej terapii sprawia, że pacjentki są leczone tak samo jak dekadę temu – a więc wyniszczającą chemioterapią, o bardzo ograniczonej skuteczności.

7. Umożliwienia dostępu kobietom po leczeniu raka, piersi, bez względu na miejsce zamieszkania, do szeroko pojętej rehabilitacji psychofizycznej i społecznej, a zwłaszcza wsparcia psychoonkologa oraz profilaktyki i leczenia obrzęku limfatycznego.
Popieramy apel pacjentek z rakiem piersi – żon, babć, matek, córek i sióstr – które czekają na wprowadzenie istotnych zmian w opiece zdrowotnej, aby móc wykorzystać czas na życie.
Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych

VII kampania Podhalańskich Amazonek

Fot. Anna Szopińska