debatant18NOWY TARG. W debacie kandydatów na burmistrza, zorganizowanej przez Nowotarską Telewizję Kablową – jak zwiastowały odpowiedzi na zaproszenie skierowane do trzech komitetów wyborczych – wziął udział tylko jeden kandydat. Był to urzędujący burmistrz Grzegorz Watycha. Agata Michalska, kandydatka KWW „Razem Nowy Targ, nieobecność uzasadniła koniecznością załatwiania w Warszawie ważnych spraw zawodowych, natomiast Paweł Liszka – kandydat KWW „Dobra Zmiana w Mieście”- odmówił z powodu kolizji terminu debaty z harmonogramem wcześniej ustalonych spotkań z wyborcami.

Schemat debaty obejmował pięć rund. Pierwsza, pod hasłem: Kim jestem? Kto za mną stoi? – miała służyć autoprezentacji kandydatów, ich zaplecza i grup wsparcia. Runda II – Co zamierzam? - składała się z krótkich merytorycznych pytań – o żywotne sprawy miasta, mieszkańców i sposób rozwiązania lokalnych problemów. Runda III – dwa ognie – przewidywała zadawanie wzajemnych pytań przez samych kandydatów – każdy do każdego rywala. Z monologu w tej rundzie kandydat Grzegorz Watycha zrezygnował, kierując do obojga nieobecnych zaproszenie na pojedynek w formule 1 vs. 1. Do takich konfrontacji powinno dojść już niebawem.

Runda IV - Vox Populi składała się z pytań nadesłanych przez internautów oraz z pytań zadawanych na żywo z sali. Elektorat indagował burmistrza w sprawie kłopotów osiedla Augustyna Suskiego, lotniska, problemów z salami gimnastycznymi przy szkołach, komunikacji miejskiej na podgorczańskich osiedlach, remontu bloku socjalnego przy ul. Ludźmierskiej, smogu komunikacyjnego, zadłużenia miasta.
Minutowy limit czasu w tej rundzie był zwiększony do 1,5 minuty. 3 minuty na swobodną wypowiedź i przekonywanie do siebie elektoratu miał natomiast do dyspozycji każdy kandydat w rundzie V – Mój Hyde Park. Skorzystał tylko jeden, mówiąc m.in.:

- Jestem optymistą, bo śledzę i pamiętam, jak Nowy Targ wyglądał na przestrzeni ostatnich lat i jakie zmiany następują. Jeśli mieszkańcy dadzą mi tę szansę - będę starał się ją wykorzystać i nie zawieść państwa.

Debata była transmitowana na żywo na kanale lokalnym NTvK, dostępna jest także ze strony internetowej nowytarg24.tv.

Jej tok już na początku jednak – zaraz po odczytaniu podanych przez komitety powodów nieobecności dwójki kandydatów – zakłóciło i zwarzyło atmosferę wystąpienie pani pełnomocnik KWW „Dobra Zmiana w Mieście”, Ewy Pawlikowskiej. Proszenie o głos akurat w tym momencie mogło wskazywać, że przybyła ona osobiście z wyjaśnieniem przyczyn nieobecności kandydata. Było inaczej – w treści pojawiły się zarzuty takiej wagi, że trudno zakładać, by to wystąpienie nie miało reperkusji prawnych.

Odpowiedzią z sali stało się głośne buczenie i okrzyki, które to odgłosy prowadzący starali się uspokoić, wzywając do głośniejszą część publiczności do zachowania spokoju.

Treść oświadczenia Pawła Liszki oraz odpowiedź na nie – poniżej.

Drodzy Mieszkańcy, szanowni Wyborcy, moja nieobecność na dzisiejszym wydarzeniu jest wyrazem sprzeciwu wobec złamania zasad organizowania debat publicznych, co odbieram jako przejaw braku szacunku dla wyborców.
Powszechnie przyjętą normą jest wspólne uzgodnienie z kandydatami terminu i formuły debaty, co niestety nie miało miejsca.

Sięgnijmy po fakty:
1. Informacja publiczna o terminie i godzinie debaty została umieszczona na portalu nowytarg24.tv w dniu 27 września o godz. 18.04., a na facebooku w dniu 28 września o godz. 07.49.
2. Informację imienną zaadresowaną na nasz Komitet Wyborczy otrzymałem już po publicznym ogłoszeniu terminu i godziny debaty, w dniu 28 września o godz. 12.12.
3. Organizatorzy narzucili w przesłanej informacji formułę tego spotkania, bez jakichkolwiek konsultacji i nie dopuszczając do wspólnego wypracowania zasad i terminu debaty.
Dla mnie i dla wszystkich kandydatów naszego Komitetu, najważniejsze są bezpośrednie spotkania z Mieszkańcami, które wymagają od nas zarówno odpowiedniego sposobu budowania kampanii jak i konkretnego harmonogramu spotkań.
Odnosząc się również do propozycji Redakcji, która narzuciła zarówno konwencję jak i termin debaty wyrażam swoją dezaprobatę. Sposób organizacji tego wydarzenia jest niezgodny z ogólnie przyjętymi standardami, o czym świadczą przedstawione powyżej fakty.
Nie sposób pominąć, że w spółce Nowotarska Telewizja Kablowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, większościowym właścicielem jest Miasto Nowy Targ. W tej sytuacji wszystkie uprawnienia właścielskie realizuje jednoosobowo urzędujący burmistrz Grzegorz Watycha.

W tak zaistniałej sytuacji można odnieść wrażenie, że jest to próba manipulacji i wykorzystania spółki publicznej na rzecz jednego z kandydatów. Osobiście jestem gotowy i bardzo chętnie wezmę udział w każdej debacie publicznej gwarantującej poszanowanie wszystkich kandydatów, a przede wszystkim wyborców, bo oni są dla mnie najważniejsi.

Z poważaniem Paweł Liszka, kandydat na burmistrza.

A oto odpowiedzi organizatorów.

Oświadczenie Prezesa NTvK, jako przedstawiciela całej załogi:

Działając imieniem spółki Nowotarska Telewizja Kablowa Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Targu, ustosunkowując się do oświadczenia pana Pawła Liszki w sprawie jego odmowy udziału w debacie kandydatów na burmistrza, przez nas organizowanej, informujemy, iż oświadczenie to nie tylko bazuje na nie do końca prawdziwych informacjach i pomija pewne fakty, ale przede wszystkim stawia Spółkę, którą reprezentuję, w złym świetle.
NTVK już 27. września 2018 r. (następnego dnia po rejestracji kandydatów) wystosowała do wszystkich komitetów wyborczych zaproszenie ich Kandydatów na debatę publiczną.

Debatę wyznaczono na dzień 4. października 2018 r., czyli z tygodniowym wyprzedzeniem.

Poniżej zamieszczam odpowiedź, jaką otrzymaliśmy od Komitetu Pawła Liszki 29. września 2018 r. w zakresie proponowanego terminu, cytuję :

„Bardzo dziękujemy za zaproszenie, jednak z przykrością informujemy, że w wyznaczonym terminie organizowanej przez Wasze media publicznej debaty kandydatów na burmistrza Miasta Nowy Targ, nie jesteśmy w stanie wziąć udziału, ponieważ nasz kalendarz wyborczy w tym momencie jest zbyt napięty i nie chcemy odwoływać wcześniej ustalonych spotkań z wyborcami.”

Z tego też względu oświadczenie Pana Liszki traktujemy jako nieudolną próbę dyskredytowania NTVK, pozostawiając całą sprawę do oceny naszych odbiorców – „absens carens”.

Z pozdrowieniem dla Nowotarżan,
Prezes Zarządu NTVK
Paweł Kos

W uzupełnieniu do powyższego – nieco bardziej opisowe stanowisko redakcji NTVK i nowytarg24.tv:

Tylko w okresie od 19-30 września 2018 Nowotarska Telewizja Kablowa uczestniczyła z kamerą w 4 wydarzeniach z udziałem Pawła Liszki, kandydata na stanowisko burmistrza Nowego Targu.

Dało to łącznie 2 obszerne materiały wyemitowane na antenie NTVK (łącznie: 8,5 minuty czasu antenowego) oraz 4 opatrzone zdjęciami publikacje na portalu nowytarg24.tv.
W sumie w okresie kampanii wyborczej, materiałów w naszych mediach z udziałem Kandydata było jeszcze więcej. Paweł Liszka nigdy nie stronił od naszych mediów. Przeciwnie – bardzo chętnie pozował do zdjęć, rozmawiał z nami i ustawiał się przed obiektywem kamery.

Tym bardziej jesteśmy więc zaskoczeni i zniesmaczeni atakiem w stronę naszych mediów, jakim niewątpliwie było odczytanie na forum publicznym przez Panią Ewę Pawlikowską, Pełnomocnika KWW Dobra Zmiana w Mieście, oświadczenia Pana Pawła Liszki, Kandydata na Burmistrza Nowego Targu, przy świadomości Komitetu, że formuła debaty nie przewiduje takich wystąpień. Odbieramy ten akt jako próbę zepsucia atmosfery debaty, wprowadzenia konsternacji oraz zdyskredytowania nas, jako organizatorów.

To wszystko w sytuacji, kiedy wcześniej lider KWW Dobra Zmiana w Mieście odmówił udziału w debacie. Czyżby nieobecni chcieli nagle mieć rację?

Odbieramy to wystąpienie również jako próbę publicznego zaistnienia przed zgromadzonym w sali widowiskowej MOK elektoratem i na kanale lokalnym NTvK oraz w Internecie dzięki transmisji na żywo. Wcześniej prowadzona korespondencja mailowa z Panią Pełnomocnik Ewą Pawlikowską, także rozmowy telefoniczne prowadzone jeszcze dzień przed debatą przez prezesa NTvK nie dawały absolutnie żadnych powodów do przypuszczeń, że organizatorzy debaty staną się obiektem ataku i oskarżeń ze strony Kandydata Pawła Liszki.

Oficjalna mailowa odpowiedź KWW Dobra Zmiana w Mieście na skierowane przez nas zaproszenie na debatę nie uchybiała zasadom savoir-vivre’u:

„Bardzo dziękujemy za zaproszenie, jednak z przykrością informujemy, że w wyznaczonym terminie organizowanej przez Wasze media publicznej debaty kandydatów na burmistrza Miasta Nowy Targ, nie jesteśmy w stanie wziąć udziału, ponieważ nasz kalendarz wyborczy w tym momencie jest zbyt napięty i nie chcemy odwoływać wcześniej ustalonych spotkań z wyborcami.”

W kontekście oświadczenia, że Kandydat przedkłada bezpośredni kontakt z Wyborcami nad pośrednictwo mediów, nie jest dla nas zrozumiałym fakt, że postanowił wykorzystać debatę publiczną, by zwrócić się do „Drogich Mieszkańców i Szanownych Wyborców”. Z drugiej strony – czy zgromadzeni w sali widowiskowej ludzie i odbiorcy NTvK to Wyborcy mniej godni uwagi niż grupy objętych harmonogramem spotkań?

W kwestii czasu rozesłania zaproszeń – oświadczenie Kandydata Pawła Liszki podaje nie do końca prawdziwe daty i godziny oraz ukrywa pewne fakty. Mail z zaproszeniem na debatę został wysłany jeszcze przed publicznym ogłoszeniem terminu debaty, 27. września o godzinie 17.42 – do wszystkich komitetów wyborczych jednocześnie.

Zawartą w oficjalnej odpowiedzi na zaproszenie opinię Kandydata Pawła Liszki o formule debaty:

„Inną kwestią, być może na przyszłość, jest zaproponowana przez Państwo formuła, która wymaga według nas doprecyzowania zarówno zakresu poruszanej tematyki jak i wyznaczonych czasów na odpowiedzi jednominutowe, które tak naprawdę uniemożliwiają prowadzenie merytorycznej debaty.”

– przyjmujemy do wiadomości, domyślając się, iż oczekiwanym przez Niego „standardem” byłoby udostępnienie Kandydatom przygotowanych wcześniej pytań (w naszym przypadku jednakowych dla wszystkich Kandydatów, wyjąwszy oczywiście pytania nadesłane przez Internautów i pytania od publiczności).

Nie jest powszechnie przyjętą normą uzgadnianie z Kandydatami terminu i formuły debaty – co zresztą publicznie potwierdził podczas trwania debaty burmistrz Grzegorz Watycha, mówiąc o formie zastosowanej przez inne lokalne media – i co Kandydat Paweł Liszka powinien pamiętać sprzed 4 lat.
Jeśli natomiast chodzi o limit czasu wypowiedzi – mieliśmy możność zarejestrować, jak świetnie radzili sobie Kandydaci PiS na konwencji z udziałem Pani Wicepremier Beaty Szydło z limitem 20-sekundowym.

Dezaprobatę dla formuły debaty Kandydat był już uprzejmy wyrazić zapowiedzią swojej nieobecności. Tymczasem niespodziewany atak na organizatorów i gościa, z użyciem Pani Pełnomocnik, nawet postronnych obserwatorów napełnił zdziwieniem i niesmakiem. Czy miałby to być przejaw zapowiadanej przez Kandydata „pozytywnej kampanii”?
My natomiast wyrażamy dezaprobatę dla nieparlamentarnych zachowań części zgromadzonej na debacie publiczności – w postaci buczenia i okrzyków „tchórz” – po odczytaniu oświadczenia Pani Pełnomocnik Ewy Pawlikowskiej, czego dowodem były prośby prowadzących o zachowanie spokoju.

Co do najcięższych zarzutów zawartych w oświadczeniu – mamy nadzieję, że jego Autor „wrażenie manipulacji i wykorzystania spółki publicznej na rzecz jednego z kandydatów”w razie potrzeby będzie umiał poprzeć dowodami.

Anna Szopińska, redaktor naczelny kanału lokalnego NTVK
Aleksandra Sadowicz, redaktor naczelny portalu nowytarg24.tv

Debata NTvK w MOK-u - zdjęcia