mama 4 start 05POWIAT NOWOTARSKI. Dostrzegając konieczność uznania wysiłków rodzicielskich przy wychowywaniu liczniejszego potomstwa, również w wymiarze finansowym, rząd wprowadza program "Mama 4+". Z programu mogą korzystać zarówno mamy, jak i ojcowie, składając odpowiedni wniosek w ZUS lub KRUS od 1 marca 2019 roku. 

 mama 4 start 02

 Istotą programu jest zapewnienie szans na godną egzystencję osobom, które koncentrując się na wychowywaniu kilkorga dzieci, zmuszone były zrezygnować lub znacznie ograniczyć swoją aktywność zawodową, przez co nie nabyły prawa do świadczeń. Program "Mama 4+" jest skierowany do osób, które wychowały co najmniej czworo dzieci i nie mają przyznanej emerytury. Od marca 2019 roku, są one uprawione do rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego w wysokości 1,1 tys. złotych, czyli kwoty odpowiadającej minimalnej emeryturze. mama 4 start 08

Według rządowych szacunków, 65 tys. osób będzie mogło się starać o świadczenie w wysokości najniższej emerytury, zaś kolejne 20,8 tys. osób - o świadczenie, które uzupełni otrzymywaną emeryturę do wysokości najniższej emerytury. Rodzicielskie świadczenie uzupełniające będzie corocznie waloryzowane.

W budżecie Państwa na 2019 rok zarezerwowano na pokrycie programu "Mama 4+" ponad 801 mln złotych.mama 4 start 09