paniweronika

Ministerstwo Zdrowia wprowadza długo wyczekiwaną zmianę podejścia do psychiatrii dziecięcej. Pierwszą pomoc psychologiczną dzieci mają otrzymywać w swoim najbliższym środowisku, czyli w poradniach psychologiczno-terapeutycznych w powiecie.Małopolski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia ogłosił konkurs na poradnie w połowie lutego. W Powiecie Nowotarskim mają powstać dwie poradnie. Do konkursu stanęły 3 podmioty, rozstrzygnięcie już 20 marca.

Poradnie te mają stanowić pierwszy poziom pomocy, którego dotychczas brakowało. Mają wypełnić lukę terapeutyczną tak aby dzieci miały dostęp do specjalistycznej i darmowej opieki psychologiczno-terapeutycznej w najbliższym otoczeniu. Nowy system ma się opierać na trzech poziomach. Pierwszy z nich to poradnie psychologiczno - psychoterapeutyczne. W każdej poradni ma być zatrudniony co najmniej czteroosobowy zespół tzn. psycholog, dwóch psychoterapeutów i terapeuta środowiskowy.Pracownicy poradni mają pozostawać w ścisłym kontakcie ze szkołami i pedagogami szkolnymi, a także ośrodkami pomocy społecznej. Wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko podkreślała, że zalecenia WHO są jednoznaczne i wskazują, że trzeba przekierować system opieki na wsparcie środowiskowe, domowe, w środowisku nauczania, a odejść od leczenia instytucjonalnego, odchodzić od leczenia zamkniętego w szpitalach.

Weronika Potaczek