logotypFRRR RGBREGION. Każdy, kto postawił na własną firmę może skorzystać z bezpłatnego doradztwa w ramach projektu „Doradca Małopolskiego Przedsiębiorcy". Na terenie powiatów nowotarskiego, tatrzańskiego i brzeskiego organizatorem działania jest Fundacja Rozwoju Regionu Rabka.

logo uniaOferta skierowana jest do mikro, małych i średnich firm z Małopolski. Do udziału w projekcie zaproszeni są w szczególności mikroprzedsiębiorcy działający na rynku pierwszy rok oraz firmy prowadzone lub zarządzane przez kobiety.
W jaki sposób można się zgłosić do projektu? Wystarczy zadzwonić pod numer tel. 18 26 77 739 w. 22 lub 27 lub przyjść do biura Fundacji przy ulicy Piłsudskiego 1 w Rabce-Zdroju. Zaraz potem z każdym chętnym skontaktuje się doradca i ustali z nim dogodny termin spotkania. Potem razem z nim będzie można wybrać te obszary działalności biznesowej, w której dane przedsiębiorstwo potrzebuje wsparcia, a więc m.in. formalno-prawne aspekty prowadzenia działalności, organizacja, marketing i finanse.
logo unia 2W ramach projektu „Doradca Małopolskiego Przedsiębiorcy", który jest realizowany do 31. 10. 2014 roku, można będzie skorzystać z bezpłatnych konsultacji eksperckich w zakresie takim jak: aspekty formalno-prawne dotyczące prowadzenia działalności, prawa i obowiązki przedsiębiorcy, w tym zobowiązania publicznoprawne, obowiązki wynikające z licencji, pozwoleń, patentów, umów, decyzji administracyjnych, marketing przedsiębiorstwa; konsultacje w zakresie przygotowania strategii marketingowej; budowania relacji z klientami, podwykonawcami, wykorzystania nowoczesnych technologii w marketingu, w tym narzędzi informatycznych; marketingowe aspekty społecznej odpowiedzialności biznesu, organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem; organizacja pracy przedsiębiorcy, zarządzanie czasem, dobór personelu, podział obowiązków i odpowiedzialności; skutki prawne wyboru formy prowadzenia działalności gospodarczej, sieci powiązań i klastry; finanse przedsiębiorstwa, zastosowania narzędzi zarządzania finansami poprzez planowanie przepływów pieniężnych i kosztów oraz controllingu, formy opodatkowania działalności; postępowanie w przypadku zagrożenia utraty płynności finansowej; eksport - prowadzenie działalności gospodarczej za granicą.
Warto dodać, że głównym celem projektu jest rozwój przewagi konkurencyjnej mikro, małych i średnich małopolskich przedsiębiorstw, dzięki rozwiązywaniu problemów biznesowych poprzez dostosowanie ich firmy do aktualnych wymogów rynku. Sam projekt jest współfinansowany ze środków UE i realizowany w latach 2011 – 2014 i przeznaczony dla mikro, małych i średnich firm z Małopolski.
Projekt „Doradca Małopolskiego Przedsiębiorcy" realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 8.1, Poddziałanie 8.1.1, przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytutem Samorządu Terytorialnego i Administracji, Sądecką Izbą Gospodarczą w Nowym Sączu, Fundacją Rozwoju Regionu Rabka w powiatach nowotarskim, tatrzańskim i brzeskim oraz przez Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej, Agencją Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. i Stowarzyszeniem „Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju" w Suchej Beskidzkiej.