2REGION. Problemy, ale i wyjątkowość obszarów pogranicza była tematem jednego z paneli dyskusyjnych Forum Ekonomicznego w Krynicy. Wziął w nim udział, obok przedstawicieli Hiszpanii, Rumunii i Ukrainy - Bogusław Waksmundzki, urzędujący członek Zarządu Powiatu Nowotarskiego i przewodniczący Transgranicznej Rady Euroregionu Tatry, Polska.

Podczas dyskusji poruszono tak ważki i delikatny zarazem problem, jak wartości, łączące ludzi po obu stronach granic. Moderatorem dyskusji był Stanisław Sorys, członek Zarządu Województwa Małopolskiego, a panelistami: Jose Antonio Ruiz de Casas, menedżer Programu (EGTC), DG Regionów, Komisja Europejska, Hiszpania; Horea Uioreanu - Rada Województwa Cluj, Rumunia, Mykhaylo Vyshyvaniuk, przewodniczący, Iwano-Frankiwska, Regionalna Administracja Państwowa, Ukraina oraz Bogusław Waksmundzki, urzędujący członek Zarządu Powiatu Nowotarskiego, przewodniczący Transgranicznej Rady 3Euroregionu Tatry, Polska.
- W ostatnich latach europejskie pogranicza stały się przedmiotem zainteresowań badaczy, którzy na ich obszarach dostrzegli wiele interesujących zjawisk i przemian, występujących obecnie w nowej formie i natężeniu. Przynależność państw do Unii Europejskiej nadaje nowy ton współpracy na terenach pogranicznych Państw Członkowskich – relacjonuje Bogusław Waksmundzki.
Dlaczego pogranicza są tak ciekawe dla badaczy? Okazuje się, że to tu z daleko od centrów administracyjnych obserwuje się pewnie opóźnienia społeczne i infrastrukturalne. Równocześnie to tereny charakterystyczne. - To dzięki funduszom europejskim w ostatnich latach współpraca transgraniczna odzyskuje blask. Poprzez kontakty samorządów i organizacji pozarządowych po obu stronach Tatr, Spisza, Orawy rozwija się współpraca. Ludzie poznają się lepiej w działaniach i znikają wcześniejsze stereotypy. – mówi Bogusław Waksmundzki. Dodaje, że inwestycje transgraniczne powodują wzmocnienie dostępności tych terenów. - To mogę ocenić na przykładzie działań inwestycyjnych powiatu nowotarskiego i wielu projektów realizowanych poprzez przez Euroregion Tatry.