Obraz1NOWY TARG. Jeszcze do 17 września można się rekrutować na większość kierunków, w tym nowe takie jak sport, bezpieczeństwo narodowe, praca socjalna, czy dualne studia finanse i rachunkowość, specjalność: rachunkowość i zarządzanie finansami w praktyce na Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu.

Praca socjalna to kierunek interdyscyplinarny i dający przyszłemu studentowi szeroką wiedzę z zakresu nauk społecznych, takich jak: socjologia, psychologia, polityka społeczna i nauki humanistyczne. Aż 70 procent zajęć będzie z nauk społecznych. Studia te, a potem praca, są bowiem nastawione na osobisty kontakt z człowiekiem. Dlatego przyszłemu studentowi będą przydatne takie cechy, jak: wrażliwość, empatia i szeroko rozumiany altruizm, ale i także zrozumienie współczesnej sytuacji rodzinnej i społecznej.

Studenci kierunku praca socjalna już po drugim roku będą wybierali jedną z dwóch specjalizacji: praca z osobą niepełnosprawną i starszą lub profilaktyka społeczna z interwencją kryzysową.

Po ukończeniu studiów będą mogli pracować nie tylko w Miejskich czy Gminnych Ośrodkach Pomocy Społecznej, czy wszelakich urzędach, ale także będą oni niejako wykonawcami realizowanej obecnie polityki społecznej przez Państwo. Będą bowiem przygotowani do kompetentnej realizacji ról zawodowych w placówkach, organizacjach, instytucjach związanych z polityką społeczną, jej kształtowaniem i wdrażaniem, zarówno w sektorze publicznym, jak i w organizacjach pożytku publicznego. Podczas studiów studenci będą mieć zapewnione praktyki. Warto dodać, że na ten zawód, jak wskazują badania rynku pracy, będzie spore zapotrzebowanie.

Kierunek sport da z kolei wszechstronne wykształcenie z zakresu nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej. Studenci dowiedzą się jak sport oddziałuje na osobowość i organizm człowieka. Uzyskana przez nich wiedza i nabyte umiejętności przygotują ich w przyszłej pracy do programowania, organizowania, realizacji i wspomagania różnymi środkami procesu szkolenia sportowego oraz zarządzania organizacjami sportowymi. Dzięki studiom na kierunku sport absolwent zdobędzie m.in. umiejętności analizy i projektowania udziału konkretnego sportowca w rywalizacji sportowej, planowania dla niego obciążeń treningowych, czy kontrolowania treningu sportowego. Student pozna też podstawy w zakresie techniki i metodyki wielu dyscyplin sportowych, będzie samodzielnie mógł opracować dietę dla danego sportowca, czy program odnowy biologicznej.

Podczas trzech lat studiów student będzie miał też możliwość nabycia dodatkowych uprawnień zawodowych, jakich jak: instruktora czy trenera sportu w wybranej dyscyplinie, instruktora lub trenera przygotowania motorycznego w sporcie, instruktora odnowy biologicznej, instruktora żywienia i suplementacji w sporcie oraz menadżera sportu.

Absolwent kierunku sport będzie mógł pracować w prywatnych, społecznych i publicznych instytucjach sportowych: klubach i związkach sportowych oraz w instytucjach samorządowych i państwowych odpowiedzialnych za sport.

Bezpieczeństwo narodowe to kierunek łączący nauki społeczne, nauki o obronności i o polityce oraz prawne i humanistyczne. Absolwent tego kierunku uzyska więc wszechstronną wiedzę, która pozwoli mu rozpoznać, opisać i zapobiegać zagrożeniom zarówno o charakterze wojskowym jak i cywilnym.

Absolwent studiów pozna podstawowe zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa narodowego, zasady funkcjonowania podmiotów bezpieczeństwa. Dzięki zajęciom uzyska wiedzę w jaki sposób środowisko międzynarodowe wpływa na funkcjonowanie państwa. Co bardzo istotne zdobędzie wiedzę z dotyczącą kształtu systemu obronnego i ochronnego państwa, a w tym umiejętności zachowania się w sytuacjach kryzysowych. Posiądzie więc umiejętność pracowania w zespołach antykryzysowych. Osoba kończąca studia będzie rozumiała znaczenie i wymogi pracy zespołowej na rzecz dobra społecznego i interesu narodowego.

Student podczas trzech lat pozna zasady prawne dotyczące bezpieczeństwa na poziomie lokalnym i regionalnym. Po ukończeniu kierunku bezpieczeństwo narodowe będzie znał procedury zachowania, postępowania i działania ludzi oraz instytucji w sytuacjach zagrożenia. Będzie umiał gromadzić i odpowiednio przetwarzać informacje dotyczące zarówno bezpieczeństwa wewnętrznego, jak i zewnętrznego.

Absolwent będzie mógł pracować w administracji publicznej, państwowej i samorządowej, szczególnie w zespołach reagowania kryzysowego; międzynarodowych organizacjach międzyrządowych i pozarządowych; placówkach dyplomatycznych i konsularnych; szkołach (po uzyskaniu stosownych kwalifikacji pedagogicznych); prywatnych firmach na stanowiskach oceniających ryzyko działań komercyjnych oraz w instytucjach struktur ochronnych i obronnych państwa.

Studia dualne stacjonarne na kierunku finanse i rachunkowość to nowa forma studiowania, łączącą naukę z praktyką. Studia są przemienne znaczy to, że student ucząc się będzie równocześnie pracował w konkretnej firmie i zdobywał doświadczenie, którego z reguły oczekują pracodawcy. Studia te poprowadzi Podhalański Ośrodek Nauk Ekonomicznych jednostka wspólna dla Podhalańskiej Uczelni i Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. To da przyszłym absolwentom podwójny dyplom. Warto też dodać, że w Małopolsce dofinansowanie w tym projekcie zdobyło tylko 5 uczelni, w tym w dziedzinie ekonomii tylko PPWSZ i Uniwersytet Pedagogiczny.

Na Podhalańskiej Uczelni jest teraz w sumie kilkanaście kierunków można na nich zdobyć tytuły: licencjata, inżyniera i magistra, można też studiować na kierunkach podyplomowych. Działa także we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie Podhalański Ośrodek Nauk Ekonomicznych.

Warto przypomnieć, że Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, najwyżej położona uczelnia w Polsce daje wiele możliwości. Studiując na niej można zdobyć zarówno tytuł inżyniera, jak i magistra. Ma ona już kilkanaście kierunków, a w planie są kolejne dietetyka i dziennikarstwo.

Uczelnia ta współpracuje też z licznymi uczelniami z Krakowa: Uniwersytetem Jagiellońskim, Politechniką Krakowską, Akademią Wychowania Fizycznego, Akademią Górniczo – Hutniczą, Uniwersytetem Rolniczym oraz Krakowską Akademią im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. A w ubiegłorocznym Rankingu Państwowych Szkół Wyższych Zawodowych „Perspektywy 2017” PPWSZ zajęła wysoką 6 lokatę i w porównaniu do roku poprzedniego awansowała aż o 10 miejsc.

„Podhalanka” ma własną i nowoczesną bazę lokalową, a główny kampus to aż 1,5 ha. Uczelnia może pochwalić się 264 pracownikami naukowo – dydaktycznymi, a w tym 30 profesorami, 23 doktorami habilitowanymi i 97 doktorantami. Ma również 31 laboratoriów i pracowni , 9 sal wykładowych oraz ogromną aulę, mogącą pomieścić jednorazowo 600 osób. Studiuje na niej ponad 2 tysiące studentów i to nie tylko z Polski i Podhala, a i z zagranicy.

Rektor PPWSZ bardzo dba o rozwój regionalizmu i pielęgnowanie tradycji, aby Uczelnia była dla regionu, a region dla Uczelni. To przy tej szkole działa zespół góralski „Młode Podhale”, które w tym roku na 50. Międzynarodowym Festiwalu Folkloru Ziem Górskich zdobyło "Złotą ciupagę" w katergorii tradycyjnej.

Na uczelni są już takie kierunki jak: architektura I i II stopnia, gospodarka przestrzenna, jest także turystyka i rekreacja i to zarówno I, jak i II stopnia.Możemy tu studiować również kierunki medyczne: pielęgniarstwo I i II stopnia, fizjoterapię I i II stopnia i studia jednolite, a także ratownictwo medyczne. Na podhalańskiej uczelni jest też kosmetologia I i II stopnia oraz kierunki filologiczne filologia angielska I i II stopnia, o dwóch specjalnościach: nauczycielskiej i tłumaczeniowej. Działa tu też uruchomiony we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie tzw. Podhalański Ośrodek Nauk Ekonomicznych z kierunkami takimi jak: finanse i rachunkowość, dwóch specjalności: rachunkowość i doradztwo podatkowe oraz finanse i ekonomia biznesu.

Tutaj szczegóły rekrutacji - bezpośredni link do strony Uczelni.