duhymnu GMINA NOWY TARG. 25 września 2018 r. w Szkole Podstawowej w Klikuszowej odbyło się przesłuchanie konkursowe przygotowanych przez uczniów pieśni patriotycznych.

Dwuosobowe jury dokonało oceny oraz nagrało wykonanie „na żywo” i a cappella Hymnu Państwowego oraz pieśni: „Święta miłości kochanej Ojczyzny” i „Roty”. W grupowym wykonaniu wzięło udział 100 uczniów z klas od trzecich do ósmej, co stanowi 70% wszystkich uczniów. Uczniów do konkursu przygotowywała Pani mgr Kinga Szpuler oraz wychowawczynie klas trzecich: Panie mgr Małgorzata Klag i mgr Teresa Radecka.