Pod patronatem medialnym Podhale Region. JABŁONKA. Posiady Orawskie zorganizowano na 450 lat Jabłonki. W ich ramach były promocje dwóch ważnych pozycji literackich dla Stolicy Górnej OJAN 4338rawy. Pierwszą była monografia pt. „Jabłonka – stolica polskiej Orawy”, a drugą album pt. „Jabłonka na starej fotografii”.

Posiady zorganizowano w Centrum Kultury Górnej Orawy w Jabłonce. Wójt Antoni Karlak podkreślił, że Orawiacy winni być dumni z swych przodków. Obecni mogli zobaczyć film o Jabłonce, a potem był czas na rozmowy i dyskusje.

Promocje najnowszych dzieł poświęconych Jabłonce, czyli drugiej części monografii pt. „Jabłonka – stolica polskiej Orawy” oraz albumowi pt. „Jabłonka na starej fotografii” wzbudziły wiele emocji, choćby dlatego, ze na spotkanie zaproszono tych, najstarszych mieszkańców Jabłonki, którzy doskonale pamiętali opisane w publikacjach zdjęcia i scenki z fotografii.

Warto dodać, że autorami drugiej części monografii pt. „Jabłonka – stolica polskiej Orawy” są: Robert Kowalczyk, Barbara Zgama, Anna Paś-Filipek, Krzysztof Miraj, Andrzej Madeja i Andrzej Woszczek. Pozycja opisuje lata od 1945 do 2014. Z kolei album „Jabłonka na starej fotografii” jest autorstwa Grażyny Karlak i Anety Bylickiej. Są w nim liczne stare fotografie miejsc sakralnych i ich budowy , uroczystości kościelne i przydrożne kapliczki oraz figury i dzwonniczki. Możemy tam też oglądać scenki rodzajowe choćby z wesel, czy życia codziennego, a więc prac polowych .

Autorom wręczając róże podziękował wójt Antoni Karlak. Posiady zakończył ekspresyjny występ zespołu z Ukrainy.

galeria zdjęć tutaj - fot. Jan Ciepliński