006W dniu 25 października w Podszklu miało miejsce uroczyste wręczenie nagród laureatom VII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego inspirowanego życiem Świętego Jana Pawła II organizowanego pod honorowym patronatem metropolity krakowskiego arcybiskupa Marka Jędraszewskiego dla dzieci i młodzieży szkolnej z całej Polski.

Równocześnie odbył się III Wojewódzki Konkurs Wiedzy pod hasłem: „Papież - Polak”.   

Oba konkursy są inspirowane życiem i działalnością Patrona  Szkoły w Podszklu -  Świętego Jana Pawła II. Mają one na celu pogłębienie wśród dzieci wiedzy o życiu i działalności Papieża oraz pobudzenie uczniów do naśladowania w codziennym życiu Świętego Rodaka, który  w szczególny sposób ukochał  swoją Ojczyznę – Polskę.

Konkursy Papieskie kształtują twórcze myślenie, stwarzają możliwość skonfrontowania własnych przekonań z przesłaniem papieża Polaka. Są więc zaproszeniem do rozpoczęcia głębszych studiów nad myślą Jana Pawła II oraz pogłębiania swojej wiedzy. W tym roku konkursy nawiązywały do ważnych wydarzeń: 100 - lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę oraz 40 – lecia wyboru Karola Wojtyły na papieża. Ojciec Święty mówił, że Ojczyzna jest dobrem wspólnym dla każdego członka narodu. Każdy powinien o nią się troszczyć jak   o matkę. Przypominał, że winniśmy naszej Ojczyźnie miłość. Sam dawał także wielekroć świadectwo swojej miłości do Ojczyzny i nigdy o niej nie zapomniał. Mówił, że służba Ojczyźnie nie zawsze wymaga ofiary krwi, ale żąda także ofiary wytrwałej pracy, nauki, wychowania młodego pokolenia i pielęgnowania kultury. Podkreślał, że nasz naród jest bogaty mądrą młodzieżą. Dlatego też szczególne podziękowania należą się  uczestnikom  konkursów,   którzy tak pięknie pielęgnują  przesłania naszego Świętego Rodaka.

Wyniki konkursu plastycznego:

W kategorii klas I – IV

I miejsce: Radosław Mazur  - Szkoła Podstawowa Nr 51im. Jana Pawła II w Lublinie

II miejsce:  Jan Czyrnek  - Szkoła Podstawowa w  Załucznem

Anna Hosaniak  - SP im. Jana Pawła II w  Podszklu

III miejsce:Wiktoria Kramarz - Szkoła Podstawowa Nr 3 w Cichem

Sebastian Sabała - Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sobieniach - Jeziorach

Wyróżnienia:

 • Kacper Krawczyk - Szkoła Podstawowa Nr 51im. Jana Pawła II w Lublinie
 • Marek Jaworski - Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II   w Sobieniach - Jeziorach
 • Wiktoria Szyszka - Szkoła Podstawowa Nr 3 Im. Ojca Świętego Jana Pawła II          w Spytkowicach
 • Zuzanna Garbacz - Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II  w Gnojniku
 • Izabela Pajda - Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Piekielniku
 • Anna Jędraszczak - SP im. Jana Pawła II w Podszklu
 • Aleksandra Rzadkosz - Szkoła Podstawowa im. Legionów Polskich w Poroninie
 • Kinga Glista - Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Królowej w Pieniążkowicach

W kategorii klas V – VIII

I miejsce: Monika Brzukała - Szkoła Podstawowa Nr 21 w Nowym Sączu

 Martyna Szpak - Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Kazimierza Wielkiego  w Zubrzycy Górnej

II miejsce:Maciej Molek - Szkoła Podstawowa w Załucznem

Emilia Jagódka - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Podszklu

III miejsce:Maja Błaszczak - Szkoła Podstawowa Nr 51 im. Jana Pawła II   w Lublinie

Wyróżnienia:

 • Zuzanna Oborska - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Wilczynie
 • Jakub Sułek - Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Pawła II w Gorzycach
 • Aleksandra Waszkun- Szkoła Podstawowa Nr 51 im. Jana Pawła II w Lublinie
 • Katarzyna Wójcik - Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Piekielniku
 • Aleksandra Rytel- Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła Ii w Sobieniach-Jeziorach
 • Hanna Sikora - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Podszklu
 • Kinga Czyrnek - Szkoła Podstawowa w Załucznem
 • Katarzyna Kania- Szkoła Podstawowa w Podczerwonem

Wyniki konkursu wiedzy:

W kategorii klas I – IV

I miejsce – Karolina Kott SP nr 3 im. Kazimierza Wielkiego  w Zubrzycy Górnej

I miejsce -  Rafał Duraj SP Podczerwone

II miejsce – Michał Czarnota SP nr2 im. Marii Konopnickiej  w Zubrzycy Górnej

III miejsce – Jan Czyrnek SP Załuczne

wyróżnienie – Nikola Kula SP nr2 SPSK i. Jana Pawła II w Starem Bystrem

W kategorii klas V – VIII

I miejsce – Wioletta Jędraszczak SP im. Jana Pawła II w Podszklu

II miejsce – Natalia Stec-Sala SP nr 2 w Zubrzycy Górnej

II miejsce – Mateusz Bobak SP im. Legionów Polskich w Poroninie

III miejsce – Judyta Knapczyk SP Nr 1 w Zubrzycy Górnej

wyróżnienie – Wiktoria Komperda SP Nr 2 SPSK im. Jana Pawła II w Starem Bystrem

wyróżnienie - Kaludia Nowak SP nr 3 im. Kazimierza Wielkiego w Zubrzycy Górnej

001

002

003

004

005

007