1RABKA-ZDRÓJ. W Szkole dla niewidomych i niedowidzących im. Świętej Teresy, filii placówki w Laskach pod Warszawą otwarto 1 klasę gimnazjum. Jest ona przeznaczona dla uczniów niewidomych i słabo widzących z niepełnosprawnością intelektualną.

Placówka w Rabce-Zdroju działa przy Zgromadzeniu Sióstr Franciszkanek Służebniczek Krzyża już od 1995 roku. Szkoła liczy 23456kilkudziesięciu uczniów pochodzących z całej Polski, choć nie brakuje i tych z uzdrowiska. Dzieci realizują program nauczania taki sam, jak w każdej innej szkole, dodatkowo mają zajęcia z orientacji. W przypadku osób niewidomych i niedowidzących78910 jest to wręcz niezbędna umiejętność. Dzieciaki samodzielnie na ulicę wychodzą jednak dopiero w gimnazjum po zdaniu specjalnego egzaminu z orientacji w terenie. Do tej pory takie było w Laskach, teraz jest i w uzdrowisku.

Zdjęcia Jan Ciepliński