20181214zaginiony legionW najbliższy piątek 14 grudnia 2018 r. o godz. 12.00 w nowotarskim ratuszu odbędzie się uroczyste podsumowanie i zakończenie realizacji Programu edukacyjno-naukowego „Zaginiony Legion Piłsudskiego. Kwatera wojenna z lat 1914-1923 w Nowym Targu”, dofinasowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

W programie uroczystości  zaplanowano ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród laureatom konkursu fotograficznego i plastycznego pt. „Przechodniu, powiedz Polsce, żeśmy polegli wierni w jej służbie - miejsca pamięci narodowej Nowym Targu i na Podhalu”. Uczestnicy spotkania wezmą również udział w wernisażu wystawy pokonkursowej, która czynna będzie do końca  bieżącego roku.

W drugiej części spotkania odbędzie podsumowanie i prezentacja  działań jakie zostały zrealizowane w ramach ministerialnego programu. Działań tych było wiele i miały różnorodny charakter: naukowy i edukacyjny. W obszarze działań naukowych udało się m.in. uzupełnić bazę danych dot. spoczywających na nowatorskim cmentarzu żołnierzy, odtworzyć pełną listę Legionistów i wymienić m.in. na ich mogiłach tabliczki z „Nieznany” na imienne, przywracając tym samych ich społecznej pamięci.

W ramach programu orgaznizowane były warsztaty i lekcje muzealne m.in. pt. „Moja mała ojczyzna”, w których uczestniczyli bardzo licznie uczniowie ze szkół wszystkich szczebli  z terenu miasta oraz  regionu. Ważnym elementem działań edukacyjnych i popularyzacyjnych była organizacja wystawy plenerowej. Można ją było obejrzeć na cmentarzu ale także na płycie rynku i przed ratuszem. Wszystkie działania podejmowane w ramach tego projektu miały na celu przede wszystkim przypomnienie   mieszkańcom, miasta i regionu o żołnierzach spoczywających na nowotarskim cmentarzu w nieznakowanych do dziś mogiłach w kwaterze wojennej. 

Pomysłodawcą i realizatorem programu było Muzeum Podhalańskie im. Czesława Pajerskiego w Nowym Targu, które współpracowało z wieloma partnerami, w tym szkołami  i instytucjami naukowym. Piątkowe spotkanie będzie zatem także okazją do podziękowania za wsparcie i pomoc w jego realizacji.