filatbor191NOWY TARG. Starannie wybrane i dobrane egzemplarze z bardzo bogatej kolekcji filatelistycznej Marka Borowicza - społecznika i inicjatora turniejów szachowych - posłużyły zainaugurowaniu wystawienniczej działalności Muzeum Drukarstwa. Ekspozycja pod hasłem „100 lat Niepodległości …i co dalej?”, tworzona jeszcze na fali wielkiego jubileuszu, jest przede wszystkim historyczną refleksją nad fenomenem traconego i odzyskiwanego w ciężkich bojach narodowego bytu.

Otwarcie w przeszklonej sali na piętrze Muzeum Drukarstwa umiliły swoim patriotycznym występem młode wokalistki ze Studia Piosenki SEPTYMA.

filatbor194

Właściciel zbiorów i autor wystawy przygotowanej z pomocą Wiktorii Kowalczyk-Szlagi, o zamyśle tego przedsięwzięcia, osobliwościach eksponatów i zakrętach polskiej historii mógłby mówić długo.

Z pietyzmem wybrane serie znaczków mają pokazywać to, co - jak sam określił - „przez 123 lata było znakiem męczeństwa Polski, narodowej tożsamości, kultury i osobliwym splotem wiary z patriotyzmem”.

filatbor182

Filatelistyka to dziedzina sztuki, w której Poczta Polska – seriami znaczków – od lat przedstawiała historię narodu, jego luminarzy i ich dokonania; przypominała najważniejsze w dziejach wydarzenia i ich rocznice; wypuszczała też serie z wizerunkami monarchów, wodzów, duchownych, artystów i naukowców. Dlatego trudno się dziwić wielkiemu uznaniu twórcy wystawy dla konceptów, artyzmu i myślenia projektantów tych znaczących, symbolicznych, choć miniaturowych dzieł.

Marek Borowicz podkreślał jednak, że nie filatelistyczna prezentacja jest główną wartością tej wystawy, ale patriotyczny przekaz, służący kształtowaniu obywatelskich postaw.

filatbor193

Układ plansz z seriami znaczków prowadzi zwiedzających od czasów Sejmu Czteroletniego, Konstytucji 3. Maja, przez czasy rozbiorowe, najważniejsze momenty w historii Polski, pierwsze bitwy i powstania, odzyskanie Niepodległości, dni „klęski i chwały”, po lata niepodległego bytu i wydarzenie współczesne, lata "Solidarności" naznaczone charyzmatem osoby Papieża-Polaka. Osobne miejsce ma tutaj szlak bojowy odrodzonego Wojska Polskiego. Czas formowania się struktur świeżo odzyskanej państwowości dokumentują austriackie jeszcze znaczki, z polskimi pieczęciami przybitymi na czarnym cesarskim orle. 

Szczególna rola na tej ekspozycji przypadła lustru odbijającemu postaci wszystkich zwiedzających. Do ramy tego lustra przytwierdzona jest sentencja: „Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro”. Swoją rolę odgrywają też umieszczone między filatelistycznymi eksponatami i wystylizowane na znaczki reprodukcje monumentalnych obrazów reprezentatywnych dla patriotyczno-historycznego nurtu: „Rejtana” i „Polonii” Jana Matejki oraz „Legendy o koronie” Romana Kramsztyka. Te reprodukcje również tworzą charakter wystawy ogarniającej szeroki horyzont czasowy traconej, wywalczanej, odzyskanej i domagającej się pielęgnowania polskości.

P3410129

Autorskim pomysłem pana Marka było zamieszczenie w  towarzyszącym jej folderku tekstu „Hołdu Górali Polskich”, wygłoszonego podczas pamiętnej Mszy św. pod Wielką Krokwią.  Każdy zwiedzający może sobie taki suwenir zabrać do domu i rozpamiętywać treść. 

Przeszklona salka co prawda z trudem mieściła wernisażowych gości, ale do spokojnego oglądania wystawy - indywidualnie lub mniejszymi grupkami; do przypomnień i rozmyślań – jest miejscem idealnym. Wystawa potrwa do 20. maja.

Historyczno-filatelistyczna wystawa w Muzeum Drukarstwa

Fot. Anna Szopińska