imggcsiF3AB695CCCD42524F4E36A3E1601D59A5A10CCF1mpid9maxwidth1366maxheight608ZAKOPANE. W dniach 3-4 czerwca w Zakopanem odbędzie się VII Ogólnopolskim Przeglądzie Musztry Klas Mundurowych, organizatorem przeglądu są Małopolski Kurator Oświaty, Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Krakowie, Starosta Tatrzański, Burmistrz Miasta Zakopane.

Organizatorzy serdecznie zapraszają na imprezę , której celem jest  popularyzacja klas mundurowych, jako oferty edukacyjnej szkół, integracja młodzieży, prezentacja poziomu wyszkolenia młodzieży, kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich. Przegląd jest formą rywalizacji zespołów w zakresie musztry indywidualnej i zespołowej zgodnej z regulaminem musztry Sił Zbrojnych RP.

Przegląd skierowany jest głównie do uczniów kończących gimnazjum i szkołę podstawową, którzy mają podjąć decyzję o dalszym kształceniu, być może dzięki przeglądowi zdecydują się na wybór jednej ze szkół mundurowych i z takim wykształceniem zwiążą swoją przyszłość. Apelujemy do nauczycieli i rodziców , aby umożliwili uczniom udział w imprezie i ewentualnym podjeciu decyzji.

Szczegółowy plan przeglądu znajduje się na zamieszczonym plakacie.