oswiadppwsz19NOWY TARG. W zapowiadanym terminie zostały do mediom rozesłane trzy oświadczenia w sprawie publikacji „Tygodnika Podhalańskiego”. Poniżej – pełne ich teksty. 

 Oświadczenie

dr hab. prof. Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu Stanisława Gulaka

   Artykuł zamieszczony w Tygodniku Podhalańskim z dnia 6 czerwca 2019 r. pod tytułem „Rektor kopiuj wklej” zarzucający mojej osobie popełnienie  plagiatu, zawiera liczne  fałszywe informacje, których celem jest  zniesławienie mnie oraz pozbawienie zaufania koniecznego do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego.

    Plagiat to przypisanie sobie cudzego autorstwa. Do wykrywania tego rodzaju praktyk służą znakomite systemy, aprobowane m.in. przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Oświadczam, że wynik konfrontacji wymienionych systemów, ze wskazanymi w artykule pracami naukowymi mojego autorstwa, jest w pełni pomyślny dla ich twórcy. Autorka artykułu najwyraźniej nie bierze pod uwagę podstawowego faktu, który sprowadza się do obowiązku przywoływania poglądów czy ustaleń  innych badaczy,  którzy także  wypowiadali się już na analizowany temat.  W związku z tym przypisywanie mojej osobie metody pracy sprowadzającej się do działań „kopiuj i wklej” jest całkowicie błędne i nieetyczne.

            Wskazany artykuł jest przykładem nadużywania pozycji dziennikarskiej z równoczesnym łamaniem prawa prasowego,  szczególności art. 6 [Prasa jest zobowiązana do prawdziwego przedstawiania omawianych zjawisk], art. 10 [Dziennikarz ma obowiązek działania zgodnie z etyką zawodową i zasadami współżycia społecznego, w granicach określonych przepisami prawa], art. 12 [Zachować szczególną staranność i rzetelność przy zbieraniu i wykorzystaniu materiałów prasowych, zwłaszcza sprawdzić zgodność z prawdą uzyskanych wiadomości lub podać ich źródło].

       

    Zgodnie z powyższym, domagam się sprostowania i przeprosin, zastrzegając sobie jednocześnie prawo do dalszych kroków, także na drodze prawnej.

                                                                                                     Z poważaniem

                                                                                              Rektor ks. dr hab. Stanisław Gulak, prof. nadzw. 

Stanowisko Rady Uczelni Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu

 W kontekście zarzutów medialnych sformułowanych pod adresem osoby ks. dr hab. Stanisława Gulaka, profesora i rektora Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu pragniemy oświadczyć, iż nie mamy podstaw, aby wątpić w dorobek naukowy, który został potwierdzony podczas przeprowadzania przez niego postępowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego.  

Jednocześnie pragniemy wyrazić nasze ogromne rozczarowanie formą dyskursu i metodami jego prowadzenia, które w naszym przekonaniu, uderzają w cały świat akademicki a szczególnie w jego wiarygodność i niezależność.

Oświadczenie Senatu PPWSZ

Senat Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu wyraża głębokie zaniepokojenie doniesieniami medialnymi dotyczącymi działalności naukowej Rektora dra hab. prof. PPWSZ. Stanisława Gulaka.

Jako Senat uczelni nie posiadamy uprawnień umożliwiających wyjaśnienie zaistniałej sytuacji.  W związku z tym oczekujemy rozwiązania kwestii przez stosowne organy.

Jednocześnie wyrażamy poparcie dla dotychczasowej działalności organizacyjnej i zarządczej Rektora, a także jego zaangażowanie w sprawy społeczności akademickiej PPWSZ w Nowym Targu.

Fot. Anna Szopińska