Mateusz Chmura edukacyjna

Mateusz Arendarczyk - uczeń klasy drugiej o profilu biologiczno – chemicznym, zajął II miejsce w konkursie wiedzy biologicznej organizowanym przez Uniwersytet Jagielloński w ramach weekendowych warsztatów biologicznych w projekcie „Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania”.

Projekt realizowany jest w I Liceum Ogólnokształcącym im. S. Goszczyńskiego a jego celem jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych z biologii, wzrost zainteresowania tym obszarem, dostrzeżenie praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy w różnych dziedzinach nauki i gospodarki, korelacji pomiędzy różnymi dziedzinami nauki oraz wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce.

Źródło: szkoła