studonline20NOWY TARG. Pracownicy i studenci „Podhalanki” początkowo porozumiewali się drogą elektroniczną, mailami. Od blisko dwóch tygodni działa tam jednak własna platforma edukacyjna, czyli  „portal e–ppuz”, przygotowana przez uczelnianych informatyków. To z jej użyciem odbywają się zajęcia.

Wykładowcy są zobowiązani do realizowania przewidzianego materiału. Na platformie widać, kto i jak wykonał swą pracą, a dotyczy to zarówno studentów, jak i wykładowców. To tu swe projekty i wykonane zadania umieszczają studenci wszystkich kierunków. Można np. podejrzeć filmiki przesłane przez studentów fizjoterapii, którzy w warunkach domowych ćwiczą techniki masażu na postawie przesłanych materiałów dydaktycznych, czy też projekty studentów architektury.

Kształcenie specjalistów w konkretnych zawodach wymaga  bliskiego kontaktu  wykładowców ze studentami – nawet, jeśli jest to kontakt on-line. Zwłaszcza w czasie trudnym dla nauki ważne jest budowanie pozytywnych relacji, wspieranie się.  P.o. rektora dr Halina Romualda Zięba zapewnia, że studenci są dla uczelni na pierwszym miejscu i mogą liczyć na opiekę. Dokłada starań, by – mimo epidemii – PPUZ działała sprawnie i pod względem administracyjnym, i dydaktycznym. Kładzie też duży nacisk na stworzenie i opracowanie odpowiednich środków do zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego. Pracownicy działają naprzemiennie, część zdalnie z własnych domów. Są wyznaczone harmonogramy pracy.

NOWY TARG. Pracownicy i studenci „Podhalanki” początkowo porozumiewali się drogą elektroniczną, mailami. Od blisko dwóch tygodni działa tam jednak własna platforma edukacyjna, czyli  „portal e–ppuz”, przygotowana przez uczelnianych informatyków. To z jej użyciem odbywają się zajęcia.

Wykładowcy są zobowiązani do realizowania przewidzianego materiału. Na platformie widać, kto i jak wykonał swą pracą, a dotyczy to zarówno studentów, jak i wykładowców. To tu swe projekty i wykonane zadania umieszczają studenci wszystkich kierunków. Można np. podejrzeć filmiki przesłane przez studentów fizjoterapii, którzy w warunkach domowych ćwiczą techniki masażu na postawie przesłanych materiałów dydaktycznych, czy też projekty studentów architektury.

Kształcenie specjalistów w konkretnych zawodach wymaga  bliskiego kontaktu  wykładowców ze studentami – nawet, jeśli jest to kontakt on-line. Zwłaszcza w czasie trudnym dla nauki ważne jest budowanie pozytywnych relacji, wspieranie się.  P.o. rektora dr Halina Romualda Zięba zapewnia, że studenci są dla uczelni na pierwszym miejscu i mogą liczyć na opiekę. Dokłada starań, by – mimo epidemii – PPUZ działała sprawnie i pod względem administracyjnym, i dydaktycznym. Kładzie też duży nacisk na stworzenie i opracowanie odpowiednich środków do zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego. Pracownicy działają naprzemiennie, część zdalnie z własnych domów. Są wyznaczone harmonogramy pracy.

opr. asz

Fot. PPUZ