Prowadząca i rektor Fot. Piotr Rayski-PawlikNOWY TARG - MAŁOPOLSKA. Dla dyrektorów szkół i organów prowadzących, czyli głównie samorządów różnych szczebli, organizowana była w Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej Wojewódzka Konferencja „Bogactwo kulturowe regionu Małopolski w działaniach edukacyjnych".

Jej cel to eksponowanie i promowanie regionalnego dziedzictwa Małopolski, przez upowszechnianie wiedzy o zwyczajach, tradycjach, twórczych ludziach, zabytkach, osobliwościach przyrody i krajobrazu. A forma była wyjątkowo barwna, bo wzbogacona występami zespołów z całej Małopolski, o co zadbała nowotarska Delegatura Kuratorium Oświaty i Wychowania. Temu, co było przedmiotem konferencji, służą z pewnością – różnie w różnych szkołach realizowane – tzw. ścieżki regionalne.

Prelegentami byli etnografowie, regionaliści, humaniści; z Krakowa i z Wyższej Podhalańskiej: dr Urszula Janicka–Krzywda dr Bożena Lewandowska, dr Barbara Zgama, dr Anna Mlekodaj – pani prorektor PPWSZ, która przygotowaniem konferencji zajęła się od strony merytorycznej. W roli prowadzących rozwinęli swoje talenty założycielka i szefowa dziecięcego zespołu „Majeranki" - Dorota Majerczyk oraz Stanisław Łukaszczyk – regionalista, zarazem wójt bukowiańskiej gminy.

Organizatorzy konferencji, którą honorowym patronatem objął marszałek województwa Marek Sowa, cennej dla procesu edukacji, ale też dla duchowego i materialnego dziedzictwa mniejszego i większego regionu - to Małopolski Kurator Oświaty oraz Rektor PPWSZ.