Nagrodzeni Fot. z archiwum starostwa POWIAT NOWOTARSKI. Najlepsi uczniowie ze szkół, dla których organem prowadzącym jest powiat, odebrali nagrody z rąk starosty Krzysztofa Fabera i urzędującego członka Zarządu Powiatu - Bogusława Waksmundzkiego.

Towarzyszyli im dyrektorzy Fot. z archiwum starostwa Jest to dla nagrodzonychNiektórzy - po góralsku Fot. z archiwum starostwa miła pamiątka sukcesów w nauce, a dla ich kolegów – zachęta, by też się starali.

Nagrodzeni to:
Grzegorz Salamon - uczeń klasy IIg/d Technikum im. prof. Władysława Szafera w zawodzie kucharz w Zespole Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku n/D za osiągnięcie w roku szkolnym 2011/2012 jednej z najwyższych średnich ocen spośród wszystkich uczniów oraz za wysoką frekwencję, za aktywną pracę na rzecz uczniów potrzebujących pomocy oraz za wzorową postawę i zaangażowanie w organizację i przebieg promocyjnych spotkań dla uczniów gimnazjów

Ewa Galica - uczennica klasy III a Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 5 w Nowym Targu za wzorowe zachowanie oraz wzorową postawę uczniowską, bardzo dobre wyniki w nauce, a także za zaangażowanie w życie klasy i szkoły

Alicja Lubińska - uczennica klasy III I Liceum Ogólnokształcącego im. Eugeniusza Romera w Rabce-Zdroju, finalistka 53. Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, za bardzo dobre wyniki w nauce (średnia 5,18), udział w konkursie z języka angielskiego oraz Konkursie Wiedzy o Społeczeństwie i Kulturze „Kalejdoskop"

Piotr Górowski - uczeń klasy III a I Liceum Ogólnokształcącego im. Seweryna Goszczyńskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nowym Targu - laureat II stopnia „Ogólnopolskiej Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH" w zakresie matematyki, osiągający też bardzo dobre wyniki w nauce

Piotr Utrat - uczeń klasy II Technikum w zawodzie technik informatyk w Zespole Szkól Nr 1 im. Władysława Orkana w Nowym Targu za bardzo dobre wyniki w nauce (średnia 4,5), za wzorową postawę uczniowską oraz zaangażowanie społeczne (członek orkiestry dętej w Zubrzycy Górnej)

Karolina Rusnak - uczennica klasy Ic Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Krościenku n/D za uzyskanie wysokiej średniej ocen (5,14), udział w Olimpiadzie z języka angielskiego oraz w Ogólnopolskim Konkursie Geograficznym „Geo- Planeta"; za zaangażowanie w działalność charytatywną i wolontariat, współpracę ze szkolnym oddziałem Caritas i PCK, udział w akcji „Paczuszka dla Staruszka", „Studnia dla Południa" oraz przeprowadzenie kwesty na rzecz funduszu „Solidarni"; za wzorową postawę uczniowską oraz aktywność w życiu klasy i szkoły

Anna Maria Czesak - uczennica klasy I c Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce - laureatka konkursu stypendialnego British Alumni Society 2012 (2-letnie stypendium w szkole w Wielkiej Brytanii), za bardzo dobre wyniki w nauce (średnia 4,9), udział w konkursach z języka angielskiego, fizyki, matematyki, konkursie „Przedsiębiorcy z naszej Szkoły", olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej oraz udział w Ogólnopolskim Festiwalu Chórów Szkół Muzycznych, za wzorową postawę i zaangażowanie społeczne.

Jakub Gerard Winiarski - uczeń klasy IV Technikum w zawodzie technik elektryk w Zespole Szkół Technicznych i Placówek im. Stanisława Staszica w Nowym Targu za najwyższą średnią ocen w szkole oraz zajęcie 4. miejsca w finale XXXV Olimpiady Elektrycznej i Elektronicznej, za zaangażowanie w projekty europejskie: Partnerzy w Nauce, Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży

Gabriela Fryźlewicz - uczennica klasy II Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu za dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie oraz 100-procentową frekwencję na zajęciach w szkole, czynny udział w Kole Caritas oraz pomoc osobom potrzebującym wsparcia, za zaangażowanie w pracę społeczną na rzecz szkoły

Dominika Kałafut - uczennica klasy I a II Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Nr 3 im. Św. Królowej Jadwigi w Nowym Targu, uczestniczka Małopolskiego Programu „Diament" oraz Szkoły Młodych Talentów, za dobre wyniki w nauce oraz szczególne uzdolnienia w dziedzinie informatyki, za wzorową postawę uczniowską, zaangażowanie w życie klasy i szkoły

Dominika Knap - uczennica klasy II II Liceum Ogólnokształcącego im. ks. prof. Józefa Tischnera w Zespole Szkół w Rabce-Zdroju, laureatka konkursu wojewódzkiego „Losy Polaków na Syberii", za dobre wyniki w nauce oraz udział w konkursach recytatorskich, zawodach sportowych, za zaangażowanie w akcjach charytatywnych oraz czynny udział w życiu klasy i szkoły.

Wyróżniającym się uczniom przy wręczaniu nagród towarzyszyli dyrektorzy szkół lub nauczyciele, a starosta gratulacje kierował także do rodziców tej najzdolniejszej i najpracowitszej młodzieży.