Pożegnanie III klas w Gimnazjum Nr 2 Fot. Anna Szopińska NOWY TARG. Na dwa dni rozbite było zakończenie roku szkolnego w nowotarskich placówkach. Powód – wszyscy uczniowie nie zmieściliby się naraz w kościołach, na mszach wieńczących rok nauki.

Trzeba przyznać, że był on wyjątkowo obfity – zarówno w indywidualne osiągnięcia uczniów, jak też pochwały dla samorządu. Po pierwsze - Nowy Targ znalazł się wśród 68 gmin i powiatów z całej Polski, uhonorowanych pod koniec roku kalendarzowego prestiżowym certyfikatem „Samorządowy Lider Edukacji", przyznanym przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Konkursowi temu patronuje Parlament Europejski, a certyfikatem nagradzane są lokalne wspólnoty mogące się poszczycić osiągnięciami w rozwoju edukacji, sportu i działalności na rzecz młodzieży. Brane tu też były pod uwagę ciekawe projekty edukacyjne adresowe do uczniów, studentów, nauczycieli itp. oraz znaczące osiągnięcia w zakresie wspierania rozwoju naukowego, sportowego i kulturalnego uczniów placówek prowadzonych przez dany samorząd.

A nowotarskie szkoły podstawowe i gimnazja w minionym roku szkolnym 2011/2012 prowadziły wiele zajęć pozalekcyjnych wspomagających uczniów, m.in. w ramach projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych w Nowym Targu" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, także miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomani. Uczniowie uczęszczali na zajęcia klubów sportowych, korzystali z oferty Miejskiego Ośrodka Kultury, Młodzieżowego i Spółdzielczego Domu Kultury, Miejskiej Biblioteki Publicznej, licznych w naszym mieście stowarzyszeń i organizacji współpracujących ze szkołami. Prowadzono dla ich naukę jazdy na nartach biegowych i zjazdowych.

Niewątpliwie największym z tegorocznych szkolnych wydarzeń w mieście była przeprowadzka uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 4 i Szkoły Podstawowej Nr 10 w Nowym Targu do nowego, nowocześnie wyposażonego w sprzęt i pomoce naukowe obiektu na Niwie oraz budowa kolejnego „Orlika" i placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 3. Warto zaznaczyć, że wydatki na cele oświatowe nigdy nie budziły kontrowersji w nowotarskiej Radzie.
A nad edukacją i wychowaniem młodego pokolenia pracowało w tym roku 326 nauczycieli, nie licząc pracowników administracji i obsługi.

Podczas gali zorganizowanej w MOK-u, tuż przed końcem roku, uczniowie wyróżniający się w nauce, sporcie i przedsięwzięciach kulturalnych odebrali Nagrody Burmistrza.