Pożegnanie III klas w Gimnazjum Nr 2 Fot. Anna Szopińska NOWY TARG. Na dwa dni rozbite było zakończenie roku szkolnego w nowotarskich placówkach. Powód – wszyscy uczniowie nie zmieściliby się naraz w kościołach, na mszach wieńczących rok nauki.

Trzeba przyznać, że był on wyjątkowo obfity – zarówno w indywidualne osiągnięcia uczniów, jak też pochwały dla samorządu. Po pierwsze - Nowy Targ znalazł się wśród 68 gmin i powiatów z całej Polski, uhonorowanych pod koniec roku kalendarzowego prestiżowym certyfikatem „Samorządowy Lider Edukacji", przyznanym przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Konkursowi temu patronuje Parlament Europejski, a certyfikatem nagradzane są lokalne wspólnoty mogące się poszczycić osiągnięciami w rozwoju edukacji, sportu i działalności na rzecz młodzieży. Brane tu też były pod uwagę ciekawe projekty edukacyjne adresowe do uczniów, studentów, nauczycieli itp. oraz znaczące osiągnięcia w zakresie wspierania rozwoju naukowego, sportowego i kulturalnego uczniów placówek prowadzonych przez dany samorząd.

A nowotarskie szkoły podstawowe i gimnazja w minionym roku szkolnym 2011/2012 prowadziły wiele zajęć pozalekcyjnych wspomagających uczniów, m.in. w ramach projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych w Nowym Targu" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, także miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomani. Uczniowie uczęszczali na zajęcia klubów sportowych, korzystali z oferty Miejskiego Ośrodka Kultury, Młodzieżowego i Spółdzielczego Domu Kultury, Miejskiej Biblioteki Publicznej, licznych w naszym mieście stowarzyszeń i organizacji współpracujących ze szkołami. Prowadzono dla ich naukę jazdy na nartach biegowych i zjazdowych.

Niewątpliwie największym z tegorocznych szkolnych wydarzeń w mieście była przeprowadzka uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 4 i Szkoły Podstawowej Nr 10 w Nowym Targu do nowego, nowocześnie wyposażonego w sprzęt i pomoce naukowe obiektu na Niwie oraz budowa kolejnego „Orlika" i placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 3. Warto zaznaczyć, że wydatki na cele oświatowe nigdy nie budziły kontrowersji w nowotarskiej Radzie.
A nad edukacją i wychowaniem młodego pokolenia pracowało w tym roku 326 nauczycieli, nie licząc pracowników administracji i obsługi.

Podczas gali zorganizowanej w MOK-u, tuż przed końcem roku, uczniowie wyróżniający się w nauce, sporcie i przedsięwzięciach kulturalnych odebrali Nagrody Burmistrza.


I tak się trudno rozstać... Fot. Anna Szopińska I tak:
Za bardzo wysoki wynik na zakończenie szkoły podstawowej, lub wynik egzaminu gimnazjalnego nagrodzeni zostali: Gabriela Szewczyk z SP 2; Piotr Suder, Kamila Repa, Natalia Siuta i Bianka Studnicka z SP 5; Weronika Słota z SP 11; Zuzanna Olejarz, Agnieszka Szpuler-Dirak i Magdalena Błach z Gimnazjum 1; Marta Bartoszko i Konrad Szperlak z Gimnazjum Nr 2.

Uhonorowanymi za bardzo wysoką średnią ocen z przedmiotów na zakończenie roku szkolnego i udział w konkursach przedmiotowych są: Katarzyna Jasińska, Jan Mokracki, Paulina Pierwoła, Aleksandra Ostapczuk, Małgorzata Frajdenberg i Jakub Kędzior z SP 2; Julia Żółtek z SP 4; Anna Petryla, Hubert Kret, Maria Jarkiewicz, Katarzyna Bielak, Katarzyna Słowik, Karolina Chowaniec, Izabela Łaś i Izabela Powalacz z SP 5; Łukasz Siaśkiewicz, Zuzanna Szewczyk, Weronika Pietruch, Jan Sproch, Weronika Stramek, Zuzanna Bryniarska, Bartosz Wójciak, Jędrzej Kuliński i Katarzyna Kostańczuk z SP 6; Paweł Sulka i Anna Warpecha z SP 10; Jakub Urbański, Weronika Florek, Roksana Dydak, Joanna Grzybek, Natalia Plewa, Paweł Strasik, Małgorzata Wiśniowska i Magdalena Podkanowicz z SP 11; Ryszard Szlosarek, Karolina Ryt, Dagmara Zych, Maciej Czubernat, Sylwia Kuros, Pola Zborowska, Bartłomiej Żychowski, Karolina Żółtek, Magdalena Łojas, Aleksandra Guzik, Mateusz Podkanowicz, Mikołaj Szostek i Paulina Pawlikowska z Gimnazjum Nr 1; Klaudia Dziubińska i Klaudia Bednarczyk z Gimnazjum Nr 2.

Za wysoką średnią ocen na zakończenie roku szkolnego oraz osiągnięcia w sporcie nagrody odebrali: Sabina Zubek i Kamila Kobylarczyk z SP 3; Aleksandra Sołtys, Natalia Homoncik, Łukasz Radzik, Zuzanna Krzystyniak, Zuzanna Jakubowicz, Kinga Puławska, Klaudia Walasik, Aleksandra Mruk i Oliwia Żółty z SP 11; Anna Kolasa, Karol Zborowski, Maria Teresa Gołębiowska, Hubert Derebas, Jakub Udziela, Małgorzata Cygoń i Katarzyna Gazda z Gimnazjum Nr 1; Olga Rokicka, Magdalena Mamak i Joanna Jachymiak z Gimnazjum Nr 2.
Wysoka średnia ocen na zakończenie roku szkolnego oraz osiągnięcia w kulturze były powodem nagrodzenia: Aleksandry Kutyły i Pawła Kutyły z SP 2; Natalii Garb z SP 4; Magdaleny Panek z SP 5; Julii Mokrackiej z SP 6; Martyny Plewy z SP 10; Marty Skraby, Agnieszki Galarowicz i Ewy Gruszki z Gimnazjum Nr 1.

Przed rozdaniem nagród przedstawieniem scenicznym uraczyli wszystkich uczniowie Gimnazjum Nr 2, pod kierunkiem swoich nauczycielek: Beaty Bibro, Katarzyny Cyrwus i Ewy Lewickiej.