scienkadrewna

Downiyj, kie jesce u nos traktorow nie było, górole robiyli w lesie z koniami. Teroz na filmie mogymy uwidzieć jak wyglondało ścinanie i zwozka drzewa.

Ciynzko i niebezpiecno to była robota. Z downyk roków spomino casy tyz moja mama, kiedy tata jeździył po lasak i ścinali jawory, co ik trza było na rzeźby do cepelii. Dobrze, kie sie udało ścinać na rownym, wtej zwozka była spokojno. Kie drzewa ścinali w grapie, trza było barz uwazowac. Zoleźniy, cy droga była w grapiy, cy na wiyrchu zwoziyło sie w rozny sposob.

Kie na dole, a było bystro, to drzewa puscali dołu, przytrzymujency na boki, coby jechały tam ka fcieli ne i coby nikogo nie przywalyło. Kie dojechały do drogi, to ik przypinali na gnatki i wieźli koniami. Jak droga była na wiyrchu, to i konie i chłopy straśnie się musieli umyncyć, zanim ik wywieźli. Byle dzie na Podholu, kie było barz bystro, to wyciongali ik wołami. Te se radziyły i z wielgom grapom.

Film powstoł dziynki profesorowi Marianowi Tishnerowi w 2019 roku. Wystompiyli w nim gorole: Marian Kuchta, Marian Makowski i Stanisława Kuchta. Pokozcie ludziom tyn film, niek nasa goralsko tradycja i downe zwyki idom w świat.

Tekst Anna Zubek

Material dzięki uprzejmości studia filmowego Ratujmy Wspomnienia