dluznikic

Wzięcie kredytu lub pożyczki wiąże się ze spłatą zobowiązania. Niestety zdarzają się sytuacje, które uniemożliwiają zwrot zadłużenia w terminie. W rezultacie pożyczkobiorca lub kredytobiorca staje się dłużnikiem. Jakie ma prawa i obowiązki?

Kim jest dłużnik?
Kredyty bankowe oraz pożyczki udzielane przez instytucje pozabankowe, z roku na rok cieszą się ogromną popularnością. O ile zaciągnięcie zobowiązania nie stanowi problemu, o tyle spłata zadłużenia w terminie może okazać się wyzwaniem. Brak spłaty wiąże się z konsekwencjami, a osoba, która go nie uregulowała, staje się dłużnikiem. Dłużnik to osoba fizyczna albo firma, która zaciągnęła dług u wierzyciela.

Warto zaznaczyć, że dugi musi wynikać ze stosunków prawnych pomiędzy dłużnikiem, a wierzycielem. Warto zaznaczyć, że dugi musi wynikać ze stosunków prawnych pomiędzy dłużnikiem, a wierzycielem. Dłużnik może przyjąć różną postawę oraz działania, na podstawie których, mówi się o portrecie psychologicznym.

Wyróżnia się dłużników:

• współpracujących - osoby, które mają zamiar spłacić zadłużenie,
• bezkarnych - to osoby, które nie chcą spłacić zadłużenia,
• depresyjnych – osoba, która poza długiem, boryka si z wieloma innymi problemami,
• agresywnych – osoby wulgarne.

Jakie obowiązki ma dłużnik?

Podstawowym obowiązkiem dłużnika jest spłata zobowiązania zgodnie z warunkami, które zawarto w umowie czyli m.in. spłata w określonym terminie z określonymi odsetkami. Postępowanie dłużnika reguluje art. 354 Kodeksu cywilnego, który mówi o tym, że każdy dłużnik powinien realizować świadczenia na rzecz wierzyciela zgodnie z warunkami, zapisanymi w umowie. 

Dlatego jeżeli masz dług, koniecznie skontaktuj się z wierzycielem, by uniknąć konsekwencji. Pamiętaj, że dług wygasa w momencie, gdy dłużnik ureguluje całe zadłużenie. Może zdarzyć się również sytuacja, gdy część lub cały dług zostanie anulowany. To tzw. umorzenie, które wymaga zgody zarówno wierzyciela, jak i dłużnika.

Jakie prawa ma dłużnik?

Posiadanie długu wiąże się przede wszystkim ze spłatą zobowiązania. Warto jednak wiedzieć, że pomimo niewywiązywania się z obowiązku, dłużnik ma prawa. Każda egzekucja odbywa się tylko i wyłącznie zgodnie z przepisami. Dlatego warto wiedzieć, jakie prawa ma dłużnik. 

Przede wszystkim każdy dłużnik ma prawo do dostępu do informacji na temat zadłużenia. Wierzyciel zobowiązany jest do przedstawienia dokumentacji dotyczącej sprawy i uwzględnić wysokość zobowiązania finansowego wraz z odsetkami i terminem płatność, a także poinformować o opłatach windykacyjnych i karach umownych. Ponadto, dłużnik ma prawo do prywatności.

Wierzyciel nie może kontaktować się z rodziną, ze znajomymi dłużnika, a także nachodzić go w pracy. Jeżeli doszłoby do takiego nadużycia, dłużnik ma prawko zgłosić sprawę do sądu. Natomiast w sytuacji, gdy dłużnik ma bardzo trudną sytuację finansową, uniemożliwiającą spłatę długu, ma prawo starać się o upadłość konsumencką. Jeżeli jesteś dłużnikiem i jakakolwiek kwestia budzi wątpliwości, skonsultuj się z prawnikiem.

Więcej informacji na stronie https://www.splatachwilowek.pl/czy-wiesz-ze/kto-to-jest-dluznik/