1SZCZAWNICA. Gmina i miasto od nowego roku zostanie członkiem zwyczajnym Małopolskiej Organizacji Turystycznej. Tak zadecydowali radni podejmując stosowną uchwałę. Roczna składka uzdrowiska za przynależność do stowarzyszenia wyniesie - 1210 zł.

- Przystąpienie Szczawnicy do Małopolskiej Organizacji Turystycznej gwarantuje bardzo szeroką promocję naszego miasta w kraju i poza jego granicami. Wejście w strukturę organizacji pozwoli na pełne korzystanie z dobrodziejstw różnego typu projektów realizowanych przez MOT oraz stałą obecność szczawnickiego kurortu we wszystkich materiałach informacyjno-promocyjnych opracowywanych i kolportowanych przez stowarzyszenie – podkreśla burmistrz Grzegorz Niezgoda.
Małopolska Organizacja Turystyczna już od 11 lat ma jeden podstawowy cel - kreowanie i promowanie atrakcyjnego 23wizerunku Małopolski na krajowych i zagranicznych rynkach turystycznych. Jest ona jednak organizacją non profit i to dlatego swą gospodarkę finansową opiera o składki członkowskie oraz zakrojoną na szeroką skalę współpracę z podmiotami gospodarczymi, która polega na uzyskiwaniu dofinansowań z programów pomocowych i dotacji z budżetów administracji publicznej. W MOT prócz samorządów działają też organizację branży turystycznej i podmioty gospodarcze. MOT łącząc różnorodne podmioty, w tym samorządy, ich interesy i doświadczenia, jako stowarzyszenie zapewnia skuteczną i skoordynowaną promocję, jak również lepsze wykorzystanie środków promocyjnych.