TATRY. Tatrzański Park Narodowy otrzymał dofinansowanie, przyznane przez NaDSC05795 Kopiowanie wynikrodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na specjalny projekt edukacyjny pod nazwą „Akademia Tatry – działania edukacyjne dla społeczności lokalnej”. Unijne wsparcie wyniesie ponad 400 tysięcy złotych.

W siedzibie Narodowego Funduszu 19 lutego br. umowę w tej sprawie podpisali: Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW Roman Wójcik i Dyrektor TPN Szymon Ziobrowski.

Projekt zakłada szeroko rozumianą edukację na temat zasobów i „skarbów” tatrzańskiej przyrody wśród społeczności lokalnej na terenie dwóch powiatów w województwie małopolskim: tatrzańskiego i nowotarskiego. Przedsięwzięcie obejmie miasto Zakopane oraz gminy: Bukowina Tatrzańska, Kościelisko, Poronin, Biały Dunajec i Czarny Dunajec. Głównym celem „Akademii Tatry” jest zwiększenie zaangażowania mieszkańców Podhala w aktywną troskę o stan środowiska naturalnego i jego ochronę.

Działania przewidują m.in. organizację prelekcji, konferencji i seminariów o tematyce przyrodniczej dla samorządowców, przewodników tatrzańskich, nauczycieli, fiakrów przewożących turystów po terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego. Dla wszystkich tych środowisk i grup zawodowych, a także dla uczniów szkół ponadpodstawowych, zorganizowane zostaną również wycieczki i warsztaty terenowe na terenie TPN. Tematy, które mają być podjęte w terenie to m.in. ekologia lasów górskich i rola w niej dużych drapieżników. Poruszona będzie także kwestia obecności kornika i martwych drzew w ekosystemie lasu. W sumie przeszkolonych w ten sposób ma zostać, wraz z uczniami, około 1800 osób.

– Dziękuję za możliwość realizacji projektu. Mam nadzieję, że wszyscy przewidziani w projekcie zostaną odpowiednio wyedukowani, a zwłaszcza grupy profesjonalne, na czym nam szczególnie zależy. Bo to one właśnie będą tę wiedzę przekazywać dalej – zaznaczył Dyrektor Szymon Ziobrowski po podpisaniu umowy. Z kolei Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW Roman Wójcik podkreślił, że wspieranie edukacji ekologicznej to jeden z priorytetów Narodowego Funduszu.

Tatrzański Park Narodowy zamierza także w ramach projektu zakupić sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć terenowych (m.in. odbiorniki GPS, wysokościomierze, średnicomierze, urządzenia do pomiaru pH gleby). Planowane jest opracowanie i wydrukowanie niezbędnych materiałów edukacyjnych, które następnie – przekazane fiakrom – trafią także do turystów.

Co istotne, w projekcie szczególną, bo największą grupą odbiorców projektu będą uczniowie zakopiańskich szkół średnich. Wezmą oni udział w 90 zajęciach terenowych z wykorzystaniem elementów badań naukowych. Terenowe lekcje mają się odbywać w rejonie Kasprowego Wierchu oraz Drogi pod Reglami. Tematami przewodnimi będą: flora wysokogórska, różnorodność biologiczna, ekologia lasu oraz wpływ turystyki na przyrodę. Dla uczniów zostaną także zorganizowane dwa konkursy: wiedzy o przyrodzie Tatr oraz fotograficzny.

Uzupełnieniem działań projektu „Akademia Tatry” będą regularne informacje w lokalnych mediach. Co miesiąc w prasie mają się ukazywać publikacje edukacyjne, a w radiu będę emitowane audycje o tematyce przyrodniczej. Przedsięwzięcie zakończy konferencja podsumowująca z udziałem przedstawicieli grup objętych projektem oraz zewnętrznych ekspertów.

Projekt zostanie wsparty przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z wykorzystaniem środków z działania 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, dla której – w myśl porozumienia z Ministerstwem Środowiska – NFOŚiGW jest instytucją wdrażającą.