inhalacjeRABKA-ZDRÓJ. Ministerstwo Skarbu Państwa podejmie negocjacje dotyczące warunków sprzedaży, byłym właścicielom, Uzdrowiska Rabka. Nadal jednak nie jest wykluczone przekazanie prężnie działającej spółki marszałkowi województwa małopolskiego. Wiadomo jednak na 100 procent, że Minister Skarbu Państwa - tak jak w przypadku poprzednio prywatyzowanych spółek uzdrowiskowych - będzie domagał się od nowego właściciela, niezależnie kto nim zostanie, prowadzenia nadal w Rabce działalności leczniczo – uzdrowiskowej.

Minister Skarbu Państwa zdecydował o podjęciu negocjacji przy prywatyzacji spółki z Janem Wieczorkowskim, spadkobiercą Kadenów byłych właścicieli Rabki i Thermaleo Sp. z.o.o. reprezentowaną przez rodzinę Mańkowskich, spadkobierców byłych właścicieli uzdrowiska Szczawnica. Procedura - jak wyjaśniono Podhale Region, w MSP - nie przewiduje terminu „ostatecznych negocjacji". Natomiast w najbliższym czasie zostaną podjęte negocjacje na temat warunków umowy sprzedaży spółki. - Decyzja dotycząca sprzedaży uzależniona jest od przebiegu negocjacji w sprawie nabycia akcji spółki. Negocjacje mogą zakończyć się również niepowodzeniem, wówczas nie dojdzie do sprzedaży uzdrowiska – wyjaśniała Magdalena Dąbrowska, naczelnik z wydziału Prasowego, biuro Komunikacji Społecznej Ministerstwo Skarbu Państwa. Podkreśliła jednak, że do czasu rozstrzygnięcia prowadzonego procesu prywatyzacji spółki, nie jest rozważana kwestia nieodpłatnego przekazania uzdrowiska.
Jak wyglądają jednak teraz sprawy pracownicze w spółce, czy oferta Wieczorkowskich i Termaleo ma w swym założeniu pakiet socjalny dla pracowników, a oni sami mogą spać spokojnie, nie obawiając się zwolnienia? Czy MSP domagało się jakichś gwarancji pracy dla pracowników od potencjalnych nabywców uzdrowiska? - Po zakończeniu z wyłonionym inwestorem etapu negocjacji dotyczących głównych parametrów transakcji Ministerstwo Skarbu Państwa umożliwia inwestorowi podjęcie negocjacji ze związkami zawodowymi działającymi przy uzdrowisku, w sprawie pakietu socjalnego, ale nie jest stroną prowadzonych uzgodnień i nie ma wpływu na ich treść – wyjaśniono nam w biurze prasowym MSP... Podkreślono jednak, że na pewno po zmianie właściciela, w Rabce będzie kontynuowana działalność uzdrowiskowa. Taki warunek przy przekazaniu firmy postawi MSP. - Minister Skarbu Państwa w dotychczas prowadzonych procesach prywatyzacji uzdrowisk wymagał od inwestorów podjęcia zobowiązania dotyczącego utrzymania działalności uzdrowiskowo-leczniczej. Odpowiednie zapisy mają odzwierciedlenie w podpisanych dotychczas umowach sprzedaży spółek uzdrowiskowych. Gwarancje co do kontynuowania podstawowej działalności Spółki stanowią zobowiązania pozacenowe i są częścią uzgodnień negocjacyjnych, których treść nie jest upowszechniana do momentu zakończenia negocjacji, akceptacji ustaleń przez Ministra Skarbu Państwa i podpisania umowy sprzedaży udziałów spółki – wyjaśnia Magdalena Dąbrowska, naczelnik z wydziału Prasowego, biuro Komunikacji Społecznej Ministerstwa Skarbu Państwa.
Warto tymczasem przypomnieć, że oferta nabycia spółki Uzdrowiska Rabka S.A. przez Jana Wieczorkowskiego, spadkobiercę Kadenów byłych właścicieli Uzdrowiska Rabka oraz spółkę Thermaleo, należącą do spadkobierców Stadnickich, byłych właścicieli uzdrowiska Szczawnica, wstępnie zaakceptowana przez Ministra Skarbu Państwa dotyczy zakupu 1 mln 939 tys. 500 akcji o wartości nominalnej 10 złotych każda, stanowiących 91,06 procent kapitału zakładowego spółki Uzdrowisko Rabka S.A. (część akcji ma trafić w ręce pracowników, zgodnie z ustawą uprawnionym pracownikom przysługuje bowiem prawo do nieodpłatnego nabycia do 15 procent akcji Spółki, czyli 190 500 akcji).
MSP proces prywatyzacyjny prowadzi już od ok. 3 lat. Natomiast rodzina Wieczorkowskich od wielu lat domaga się zwrotu swej własności. Wniosek o uchylenie dekretu nacjonalizacyjnego z 1948 złożyła jeszcze w 1997 r. Po latach minister zdrowia uchylił swą decyzję nacjonalizacyjną, jako wydaną z naruszeniem prawa. Jednak z taką opinią nie zgodziły się ani władze miasta, ani Uzdrowiska. Decyzja została zaskarżona. To, dlatego teraz rodzina Wieczorkowskich nie czekając na uznanie po raz kolejny swych racji, czego jest pewna, zdecydowała, że odkupi swą dawną własność.
Uzdrowisko Rabka ma ponad 100-letnią tradycję i dysponuje nowoczesną bazą zabiegową. Ma kompleksową ofertę w zakresie lecznictwa, profilaktyki i rehabilitacji. Specjalizuje się w leczeniu schorzeń układu oddechowego, nerwowego, krążenia, chorób narządu ruchu i cukrzycy, prowadzi rehabilitację kardiologiczną pacjentów po zabiegach i operacjach przyjmując ok. 6,2 tys. kuracjuszy kierowanych przez NFZ i ZUS i ok. 2,5 tys. klientów komercyjnych. Do spółki należy 49 nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni 14 ha, na których jest 17 budynków o łącznej powierzchni użytkowej 20 605 m kwadratowego.
Więcej informacji o prywatyzacji i jej kolejnych etapach w zakładce "zdrowie i uroda".