2020 1

RABA WYŻNA. Gmina Raba Wyżna podpisała umowę o dofinansowanie z Ministrem Sportu i Turystyki na zadanie pn.: „Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym w miejscowości Skawa” ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowej – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2019.

Całkowita wartość zadania: 495 439,45 zł, w tym dofinansowanie: 70 000,00 zł.

Opracowanie: Referat Inwestycji i Rozwoju Gminy