1NOWY TARG. Burmistrz Miasta Marek Fryźlewicz serdecznie zaprasza miłośników biegania na nartach na przygotowane ratrakiem nowotarskie trasy biegowe. Aktualnie warunki śniegowe pozwoliły na przygotowanie odcinka trasy biegnącego z lotniska pod kładkę, dalej wzdłuż Dunajca w stronę Szaflar.

Następnie trasa przebiega wokół rezerwatu Bór na Czerwonem z powrotem na lotnisko. Został przygotowany również odcinek biegnący od mostu na Białym Dunajcu do kładki.
Trening na trasach to doskonałe przygotowanie do udziału w zbliżającym się VII Biegu Podhalańskim im. Jana Pawła II, który2 został zaplanowany na dzień 9 lutego 2013 r. Trasa siódmej edycji zawodów poprowadzona zostanie wokół rezerwatu przyrody Bór „Na Czerwonem". Start i meta znajdować się będą na lotnisku w Nowym Targu. Uczestnicy będą mieli do pokonania trasę 30, 15 lub 5 kilometrową.
Zostały rozpoczęte zapisy do VII Biegu Podhalańskiego. Do 4 lutego 2013 r. zgłoszenia prosimy składać wyłącznie on-line poprzez internetowy formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie: www.bieg.nowytarg.pl
W dniu 8 lutego 2013 r. zgłoszenia prosimy składać osobiście w biurze zawodów na lotnisku w Nowym Targu od godz. 12:00 do 18:00, oraz w dniu 9 lutego od godz. 8:00 do 10:00.
Zawodnicy niepełnoletni nie mogą brać udziału w biegu na dystansie 30km.
Młodzież do 18 lat, ma prawo startu na dystansie 5 km i 15 km za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych i lekarza.
Zawodnicy, którzy ukończą bieg automatycznie otrzymają swój wynik poprzez wiadomość sms wysłaną na telefon komórkowy. Warunkiem otrzymania smsa z wynikiem jest podanie w formularzu zgłoszeniowym numeru telefonu komórkowego w formacie 9 cyfr, bez zera, bez +48. Za udział w VII Biegu Podhalańskim nie będzie pobierana opłata startowa.
Mikroprojekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Tatry w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013.