aaa stowarzyszenie

HOKEJ. We środę 3 kwietnia o godzinie 18.30 w Ośrodku Sportowym „Gorce" odbędzie się Walne Zebranie Stowarzyszenia Kibiców Podhala Nowy Targ. Tematem przewodnim będzie planowane rozwiązanie stowarzyszenia. Obecność wszystkich, którym los stowarzyszenia leży na sercu jest obowiązkowa!

 Kibicu "Szarotek" MUSISZ TAM BYĆ!