IMG 0351

SPORT. Podczas zwołanej w piątek w samo południe Konferencji Prasowej burmistrz miasta Grzegorz Watycha przedstawił wyniki konkursu Projektów na zlecenie zadań publicznych w zakresie Sprzyjania Rozwoju Sportu na terenie Miasta Nowy Targ. Do rozdania był 400 tys. złotych, a o jej podziale decydowała powołana do tego celu Komisja, na czele której stał Arkadiusz Szymczyk jako kierownik referatu Turystyki i Sportu.

Do Urzędu wpłynęło 9 projektów spełniających warunki przystąpienia do konkursu. Każdy z podmiotów ubiegających się o dotację otrzymał określoną kwotę wsparcia.

- Komisja podzieliła środki, kierując się kryteriami ustalonymi w uchwale. To zawsze wywołuje emocje. Kwota 400 tysięcy to z jednej strony jest dużo, ale niestety nie na tyle by w pełni zaspokoić potrzeby o jakie wnioskowały kluby uczestniczące w konkursie – zaznaczył na wstępie burmistrz Watycha. 

Najwięcej - 310 tysięcy złotych – zasili konto Klubu Hokejowego Podhale Nowy Targ.

- Klub wnioskował o pełną pulę 400 tysięcy złotych, ale zważywszy na fakt, że w Nowym Targu są też inne dyscypliny sportu, musieliśmy że tak powiem znaleźć kompromis. Liczę się, z tym że nasza decyzja pociągnie za sobą szereg dyskusji i komentarzy ze strony przede wszystkim sympatyków tej dyscypliny, ale myślę że wsparcie jakie miasto udziela do lat hokejowi, jest naprawdę odpowiednie i przede wszystkim adekwatne do możliwości miasta – uzasadniał Watycha, który podkreślił, że na przestrzeni lat 2015-2019 władze miasta przekazały na rzecz hokeja seniorskiego łączną sumę prawie 2,5 miliona złotych.

Jednocześnie zaznaczył: - To że jesteśmy jako Nowy Targ rozpoznawalni nie tylko w Polsce, ale też w Europie w dużej mierze zawdzięczamy hokejowi. Chcemy tą tradycje nadal wspierać
i kultywować. Hokej jest chlubą naszego miasta.

32 tysiące dostał Nowotarski Klub Piłkarski Podhale Nowy Targ. Burmistrz miasta zaznaczył w tym miejscu, że warunkiem przystąpienia klubu NKP Podhale do konkursu był podpisanie porozumienia o spłacie zadłużenia klubu względem miasta w wysokości prawie 100 tysięcy złotych. Zadłużenie wzięło się z nieregulowania opłat za wynajem pomieszczeń biurowych i noclegowych na Stadionie Miejskim. Jak zaznaczył dyrektor MCSiR – administrator miejskiej obiektów sportowych - Krzysztof Łapsa, część tej kwoty klub już uregulował, pozostała została rozłożona na raty.

- Mimo tych problemów, uważam, że skala naszego zaangażowania w piłkę nożną też jest duża, chociaż zdaje sobie sprawę, że oczekiwania działaczy, zawodników czy kibiców tej dyscypliny są wyższe. Nie zgodzę się też z opiniami jakie słyszę coraz częściej, że piłka jest gorzej traktowana od hokeja. Nie jest. Biorąc chociażby pod uwagę środki miejskie, to ta kwota względem klubu NKP Podhale, w ciągu kilku ostatnich lat jest niemal trzykrotnie wyższa – zaznaczył Watycha.

27 tysięcy złotych na sekcję hokeja i 6 tysięcy złotych na sekcję unihokeja otrzymał Miejski Młodzieżowy Klub Sportowy Podhale. 16 tysięcy złotych z podziałem: 10 tysięcy na sekcję tenisa stołowego i 6 tysięcy na II ligową drużynę siatkarską przekazano dla Klubu Sportowego Gorce. Ponadto 3,5 tysiąca złotych otrzymał Nowotarski Klub Kolarski, 3 tysiące trafiło do Auto Moto Klubu Gorce, a 2,5 tysiąca do Szkółki Piłkarskiej Górale.

Przewodnicząca Komisji Sportu Turystki i Promocji Miasta Katarzyna Wójcik zaznaczyła, że w przyszłości może dojść do pewnych zmian w zasadach rozstrzygania wysokości kwot dotacji z miejskiej kasy.

- Będziemy chcieli te warunki przyznania dotacji sprecyzować i określić punkty wedle których kluby będą dotowane. Chodzi nam o to by wspierać i jednoczyć, ale nie dzielić – poinformowała Wójcik.