20190909 01

Kierownik referatu ds. Sportu i Turystyki w nowotarskim Urzędzie Miasta zapewnia że miasto w stu procentach wywiąże się ze zobowiązań wobec klubów i stowarzyszeń, które początkiem roku na drodze konkursów uzyskały dotacje o łącznej kwocie 723 tys. zł.

Pewne opóźnienia w wypłacie środków, wywołały w środowisku obawy czy wzorem np. Zakopanego, władze Nowego Targu podejmą decyzję wstrzymaniu , a nawet anulowaniu dotacji.

- Mam zapewnienie burmistrza, że absolutnie nie ma takich planów. Te opóźnienia wynikały z tego, że poprosiliśmy kluby o niezbędne, w myśl regulaminu, korekty w harmonogramie wykorzystania środków, które wymusiła sytuacja związana z pandemią koronowirusa i w konsekwencji zamrożeniem sportu w naszym kraju na jakiś czas. W maju rozpoczniemy już proces przelewania pieniędzy. Większe sumy, zostaną jednak rozłożone na transze, co ustaliliśmy w drodze indywidualnych rozmów z klubami – wyjaśnia Szymczyk.

Podkreślił on też że na dzisiaj nie jest w stanie odpowiedzieć, czy wzorem ubiegłych lat, władze miasta także w okresie letnim ogłoszą kolejny konkurs projektów na zlecenie zadań publicznych w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.

- Sytuacja jest bardzo dynamiczna. Na dzisiaj nie potrafię odpowiedzieć, czy i ewentualnie jakimi środkami będziemy dysponować za te kilka miesięcy – podkreślił.