MOSiR zakopane

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji wydał komunikat zmianach korzystania z obiektów od dnia 4 maja.

Treść komunikatu:

Regulamin korzystania z boiska na ul. Kościelnej w okresie pandemii koronawirusa od dnia 4 maja 2020 r. do odwołania

Każda osoba korzystająca z boiska obowiązana jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem.
1.Administratorem boiska jest MOSiR Zakopane.
2.Z boiska będzie można korzystać w godzinach: 9:00 – 20:00
z przerwą w godz. 14.00 – 14.30 na dezynfekcję.
Przed udostępnieniem do użytkowania boiska, obiekt będzie zdezynfekowany.
3. Skorzystanie z boiska będzie wymagać wcześniejszej rezerwacji telefonicznej
Nr. telefonu 511 453 505
608 418 191
4. Z boiska korzystać może maksymalnie jednorazowo 6 osób, dzieci do lat 13 mogą korzystać z boiska tylko pod opieką osoby dorosłej, która wliczana jest do grupy 6 osób.
5.Korzystanie z obiektu możliwe jest po wcześniejszym zdezynfekowaniu rąk, obuwia i sprzętu sportowego.
6.Warunkiem korzystania z boisk jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego
7.W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych obiekt będzie nieczynny.
8.W celu zapewnienia bezpieczeństwa na terenie obiektu
a) obowiązuje zachowanie bezpiecznego minimum 2m dystansu pomiędzy korzystającymi z obiektu,
b) po wejściu na teren obiektu nie obowiązuje nakaz zakrywania twarzy.
9.Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu. Użytkownicy korzystają z boisk na własną odpowiedzialność i odpowiadają materialnie za umyślne zniszczenia.
10.Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu, a w szczególności do poleceń pracowników MOSiR.
11. W razie naruszenia obowiązujących zasad dla pandemii koronawirusa i powyższego regulaminu administrator ma prawo usunąć zawodnika lub całą grupę z terenu obiektu w skrajnych przypadkach zostanie wezwana Straż Miejska lub Policja.
12. Na terenie obiektu obowiązuje Regulamin ogólny obiektu
Dyrektor MOSiR

Regulamin korzystania z boiska Orkana w okresie pandemii koronawirusa
od dnia 4 maja 2020 r. do odwołania
Każda osoba korzystająca z boiska obowiązana jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem.
1.Administratorem boiska sportowego Orkana jest MOSiR Zakopane.
2. Boisko będzie udostępniane od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 20:00
a) wszystkie grupy mogą korzystać z boiska tylko pod opieką trenera
3) Korzystanie z boiska będzie wymagać wcześniejszej rezerwacji pisemnej na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z jednodniowym wyprzedzeniem nie później niż do godz. 15.00
Obowiązują półgodzinne przerwy pomiędzy grupami przeznaczone na dezynfekcje obiektu
Na tren obiektu wpuszczać będzie pracownik MOSiR
4.Z boiska korzystać mogą grupy zorganizowane maksymalnie 6 osób na boisku (dla trener + 5 zawodników). Do wyżej wymienionej liczby osób nie wlicza się pracowników MOSiR.
5.Osoby przebywające na obiekcie mogą korzystać z jednego węzła sanitarnego WC ( wchodzimy pojedynczo do budynku z sanitariatami), obowiązuje zakaz korzystania z szatni i pryszniców
6.Miejsca do przebierania wyznaczone będą na trybunach , oddzielnie dla każdego z zawodników i trenera . Za rzeczy pozostawione na terenie trybun administrator nie odpowiada. Za porządek w miejscu przebierania odpowiedzialny jest zawodnik który z niego korzysta.
7.Warunkiem korzystania z boisk jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego
8. Korzystanie z płyty boiska z pominięciem pól bramkowych (do odwołania) które poddane są renowacji
9.W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych obiekt będzie nieczynny.
10.Korzystający z obiektu przynoszą własny sprzęt sportowy , w okresie pandemii obowiązuje całkowity zakaz pozostawiania go na terenie obiektu
11.W celu zapewnienia bezpieczeństwa przy wejściu na teren obiektu:
a) pracownik MOSiR będzie dezynfekował wchodzącym ręce, obuwie i sprzęt sportowy,
b) po każdych odbytych zajęciach sprzęt sportowy obowiązani są dezynfekować trenerzy lub osoby prowadzące zajęcia,
c) podczas korzystania z boiska i pozostałej części obiektu obowiązuje zachowanie bezpiecznego, przynajmniej 2 m dystansu między korzystającymi z obiektu,
d) po wejściu na płytę boiska nie obowiązuje nakaz zakrywania twarzy, nakaz ten obowiązuje po zejściu z płyty boiska,
e) obowiązuje całkowity zakaz wejścia do budynku administracyjnego stadionu.
12.Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu. Użytkownicy korzystają z boisk na własną odpowiedzialność i odpowiadają materialnie za umyślne zniszczenia.
13.Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu, a w szczególności do poleceń pracowników MOSiR.
14. W razie naruszenia obowiązujących zasad dla pandemii koronawirusa i powyższego regulaminu administrator ma prawo usunąć zawodnika lub całą grupę z terenu obiektu w skrajnych przypadkach zostanie wezwana Straż Miejska lub Policja.
15. Na terenie obiektu obowiązuje Regulamin ogólny obiektu
Dyrektor MOSiR

Regulamin korzystania z boiska w Parku Miejskim w okresie pandemii koronawirusa od dnia 4 maja 2020 r. do odwołania
Każda osoba korzystająca z boiska obowiązana jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem.
1.Administratorem boiska jest MOSiR Zakopane.
2.Z boiska będzie można korzystać w godzinach: 9:00 – 20:00
z przerwą w godz. 14.00 – 14.30 na dezynfekcję.
Przed udostępnieniem do użytkowania boiska, obiekt będzie zdezynfekowany.
3. Skorzystanie z boiska będzie wymagać wcześniejszej rezerwacji telefonicznej
Nr. telefonu 511 453 505
608 418 191
4. Z boiska korzystać może maksymalnie jednorazowo 6 osób, dzieci do lat 13 mogą korzystać z boiska tylko pod opieką osoby dorosłej, która wliczana jest do grupy 6 osób.
5.Korzystanie z obiektu możliwe jest po wcześniejszym zdezynfekowaniu rąk, obuwia i sprzętu sportowego.
6.Warunkiem korzystania z boisk jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego
7.W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych obiekt będzie nieczynny.
8.W celu zapewnienia bezpieczeństwa na terenie obiektu
a) obowiązuje zachowanie bezpiecznego minimum 2m dystansu pomiędzy korzystającymi z obiektu,
b) po wejściu na teren obiektu nie obowiązuje nakaz zakrywania twarzy.
9.Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu. Użytkownicy korzystają z boisk na własną odpowiedzialność i odpowiadają materialnie za umyślne zniszczenia.
10.Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu, a w szczególności do poleceń pracowników MOSiR.
11. W razie naruszenia obowiązujących zasad dla pandemii koronawirusai powyższego regulaminu administrator ma prawo usunąć zawodnika lub całą grupę z terenu obiektu w skrajnych przypadkach zostanie wezwana Straż Miejska lub Policja.
12. Na terenie obiektu obowiązuje Regulamin ogólny obiektu

źrdło: MOSiR Zakopane