prowadzący"Prawdziwy wojownik nie walczy na ulicy” to inicjatywa Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego, który powierzył jej realizację Stowarzyszeniu Grappling Kraków.

Projekt polegać będzie na przeprowadzeniu nieodpłatnych zajęć sportowych  Ju Jitsu w wybranych przez instruktorów szkołach podstawowych. Instruktorzy SKKF AKYAMA Shihan Aleksander Kozieł, Sensei Jerzy Knutelski pod przewodnictwem Sensei Sebastiana Westrycha zajęcia będę prowadzić w Szaflarach, Zaskalu, Nowym Targu, Jabłonce Ostrowsku, Grywałdzie i Kluszkowcach. Przeprowadzenie zajęć rozpocznie się we wrześniu, a zakończy w grudniu 2018 roku.  Programem nieodpłatnych zajęć sportowych objętych zostanie łącznie około 1500 dzieci, skupionych łącznie w 75 grupach szkoleniowych.  Zajęcia będą się odbywały minimum raz w tygodniu w wymiarze 60 minut.

Ju-jitsu stanowi doskonałą bazę do realizacji celów takich jak przeciwdziałanie patologiom oraz budowanie prospołecznych postaw i właściwego kodeksu moralnego to zajęcia ogólnorozwojowe, kształtujące wytrzymałość, szybkość, siłę, zręczność, koordynację.

Serdecznie zapraszamy na DARMOWE treningi Ju Jitsu w Szkole Podstawowej w Szaflarach poniedziałki od 16.30 do 18.30, środy w Szkole Podstawowej w Zaskalu od 16.30 do 17.30 w Ricardo Gym Jabłonka we wtorki i piątki od 17.00 do 19.00, zajęcia te będę również prowadzone w Szkole Podstawowej nr 9 Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1, by sport i sztuki walki były dla każdego.

W razie pytań telefon do organizatora 608375788

grupowe ricardo gym2 ricardo gym 1