BIEGI GÓRSKIE
20.07.2019 (sobota) godz. 8:00
 
MOSIR ZakopaneZakopane, Orkana 2
REGULAMIN

Patronat honorowy - Burmistrz Miasta Zakopane 
Organizator - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zakopanem Partnerzy: Stacja Narciarska Harenda Polskie Koleje Linowe Stacja Narciarska Szymoszkowa Centralny Ośrodek Sportu w Zakopanem Patronat medialny: biegigorskie.pl, Tygodnik Podhalański, tp24.pl
TERMIN ZAWODÓW: 20 lipca (sobota) godz. 8.00 - Bieg na Gubałówkę – start wspólny godz. 9.30 - Bieg na Stacji Narciarskiej Szymoszkowa –start wspólny 
godz. 11.00 - Bieg na Stacji Narciarskiej Harenda - wyciąg – start wspólny 
godz. 12.30 - Bieg na Wielką Krokiew – start zawodników co 30 sekund /wg kolejności po 3 biegach/ godz. 14.00 - Bieg na Nosal - start zawodników co 30 sekund /wg kolejności po 3 biegach/
CEL ZAWODÓW: Promowanie aktywności fizycznej i zachowań prozdrowotnych wśród mieszkańców Zakopanego i turystów. Promowanie miasta Zakopane i Powiatu tatrzańskiego jako miejsca przyjaznego dla biegaczy 
Promowanie atrakcyjnych miejsc do uprawiania sportu i rekreacji fizycznej na terenie miasta Zakopane. Wzbogacenie oferty sportowo – rekreacyjnej miasta w sezonie letnim. Zdobycie punktów w klasyfikacji Zakopiańskiej Ligi Biegowej 2019 i Pucharu Polski w Skyrunningu 2019
FORMUŁA ZAWODÓW: Zawody składają się z pięciu biegów pod górę Bieg na Gubałówkę – 1200 metrów/ + 310 metrów przewyższenia (25,8%) 
Bieg na Polanie Szymoszkowej – 1200 metrów/ + 270 metrów (22,5%) 
Bieg na Harendzie – 600 metrów, /+ 210 metrów (35%) Bieg na Wielką Krokiew – 260 metrów, /+140 metrów (53,8%)!!! Bieg na Nosal - długość trasy 860 metrów, przewyższenie 265 metrów (30,8%) Łącznie: 4120 metrów przy przewyższeniu 1195 metrów (29%) Zawody wygrywa zawodnik, którego suma czasów z pięciu biegów jest najniższa. Trasy biegów poprowadzone są po stokach narciarskich - biegi na Harendę i Szymoszkową, szlakiem turystycznym - bieg na Gubałówkę, bieg na Nosal, schodami – Bieg na Wielką Krokiew Wszystkich zawodników obowiązuje zakaz używani kijów podczas zawodów.
UCZESTNICTWO 1. Warunkiem udziału w biegu jest przedstawienie aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w biegu lub podpisanie oświadczenia o udziale w biegu na własną odpowiedzialność. Zawodnicy niepełnoletni startują za zgodą i na odpowiedzialność rodziców lub opiekunów prawnych. 2. Zawodnik musi okazać w biurze zawodów dowód osobisty, paszport lub legitymację szkolną celem weryfikacji danych osobowych. 3. Wszyscy zawodnicy muszą przestrzegać regulaminu zawodów.
KLASYFIKACJE Klasyfikacja łączna za pięć biegów w kategorii open i w kategoriach wiekowych: 
Mężczyźni: Junior /2004 i młodsi/ Senior /2003 - 1980/ Masters /1979 – 1970/ Weteran I /1969 – 1960/ Weteran II /1959 i starsi/ Kobiety: Junior /2004 i młodsi/ Senior /2003 - 1980/ Masters /1979 – 1970/ Weteran /1969 i starsze/
NAGRODY W klasyfikacji końcowej za pięć biegów w kategorii open kobiet i mężczyzn: 1 miejsce – 400 złotych 2 miejsce – 300 złotych 3 miejsce – 200 złotych - w kategoriach wiekowych za miejsca 1 – 3 bony upominkowe o wartości 200 / 150 / 100 złotych Nagrody w kategorii open i w kategoriach wiekowych nie kumulują się.
ZGŁOSZENIA do dnia 17.07.2019 na stronie internetowej: www.mosir.zakopane.eu poprzez panel zgłoszeniowy lub w dniach 19 i 20.07.2019 w Biurze Zawodów ( jeżeli limit zawodników nie zostanie wyczerpany). Ustala się limit startujących zawodników na 150. Zawodnicy biorący udział w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz wizerunku dla potrzeb niezbędnych do realizacji zawodów (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz.883).
WPISOWE – za pięć biegów – 100 zł, wpłata w biurze zawodów – 120 zł (zawodnik uczestniczący w mniej niż pięciu biegach nie będzie uwzględniony w klasyfikacji końcowej cyklu). Młodzież szkolna oraz osoby urodzone w roku 1954 i starsze – zniżka 50%, (proszę zaznaczyć w tytule wpłaty) 
Wpisowe nie podlega zwrotowi i nie może być przeniesione na innego zawodnika. 
Zwycięscy poprzednich edycji: Magdalena Kozielska, Dominika Ulfik – Wiśniewska, Martyna Galewicz, Dominika Bolechowska, Mirosława Witowska oraz Andrzej Długosz, Krzysztof Bodurka i Oleksandr Chenikalo są zwolnieni z opłaty startowej. Organizator rezerwuje dla siebie 15 pakietów startowych, które zostaną wykorzystane do działań związanych z promocją imprezy. 
PROGRAM MISTRZOSTW Piątek 19 lipca 2019 18.00 – 20.00 - wydawanie pakietów startowych – muszla koncertowa w Parku Miejskim
Sobota 20 lipca 2019 7.00 - 7:30 - wydawanie pakietów startowych – przy dolnej stacji kolejki na Gubałówkę 
17.30 - zakończenie zawodów, wręczenie nagród – Muszla koncertowa w Parku Miejskim
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe uczestników zawodów będą przetwarzane w celach niezbędnych do przeprowadzenia imprezy. Dane osobowe uczestników biegów będą przetwarzane zgodnie z przepisami określonymi w Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 
Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, w związku z udziałem w zawodach obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z rokiem urodzenia i z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje - w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
Uczestnik ma prawo do: żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania swoich danych osobowych, prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, prawo przenoszenia danych, prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w zawodach. 

UWAGI KOŃCOWE 1. Zawody odbędą się bez względu na pogodę, lecz w trosce o bezpieczeństwo zawodników Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu i regulaminu rozgrywania zawodów. 2. Koszty związane z organizacją zawodów pokrywa MOSiR Zakopane. 3. Pozostałe koszty pokrywają zawodnicy lub jednostki delegujące. 4. Nagrody mogą być odebrane tylko w trakcie dekoracji zwycięzców.