Podhale Region

Wtorek, 21 luty 2017

Ostatnia aktualizacjaWt, 21 Lut 2017 9pm

Jesteś tutaj: Home Urzędowe Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Zakopane przypomina o obowiązku informacyjnym o wyrobach zawierających azbest.

Reklama

Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Zakopane przypomina o obowiązku informacyjnym o wyrobach zawierających azbest.

OGŁOSZENIE

Wydział Ochrony Środowiska przypomina, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13.12.2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były ub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8 poz. 31) osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami, przedkładają burmistrzowi w formie pisemnej informację o wyrobach zawierających azbest, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do w/w rozporządzenia. Informacja ta podlega corocznej aktualizacji w terminie do 31 stycznia każdego roku.

Przedłożenie Burmistrzowi w/w informacji jest jednym z warunków uzyskania dofinansowania do prac związanych z załadunkiem, transportem i unieszkodliwianiem odpadów budowlanych zawierających azbest.

UWAGA!

Osoby, które dokonały wymiany poszycia dachowego w latach ubiegłych (2010-2016) i nie zgłosiły tego faktu do dnia dzisiejszego w UM Zakopane, proszone są o niezwłoczne wypełnienie Informacji o wyrobach zawierających azbest i złożenie jej na dzienniku podawczym UM Zakopane, w celu wykreślenia przez Burmistrza danej nieruchomości z ogólnopolskiej bazy azbestowej administrowanej przez Ministerstwo Gospodarki. Dodatkowe informacje uzyskać można w Wydziale Ochrony Środowiska, tel. (18) 20-20-474.