Podhale Region

Czwartek, 23 marzec 2017

Ostatnia aktualizacjaŚr, 22 Mar 2017 3pm

Jesteś tutaj: Home Urzędowe Burmistrz Miasta Nowy Targ informuje, że została sporządzona koncepcja zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 6.I wraz z założeniami dotyczącymi układu komunikacyjnego.

Reklama

Burmistrz Miasta Nowy Targ informuje, że została sporządzona koncepcja zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 6.I wraz z założeniami dotyczącymi układu komunikacyjnego.

OGŁOSZENIE

Niniejszym informuję, że w trakcie prac planistycznych została sporządzona koncepcja zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 6.I wraz z założeniami dotyczącymi układu komunikacyjnego, która zostaje przedstawiona do konsultacji społecznych. Koncepcja zmiany planu miejscowego będzie podstawą do sporządzenia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 6.I.

W dniach od 16 marca do 7 kwietnia 2017 r. koncepcja zmiany planu miejscowego będzie dostępna do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta Nowy Targ, ul. Krzywa 1, pok. 201, w godz.: pon. od 7.30 –16.00, wt. - pt. od 7.30-13.00.

Do ww. koncepcji zmiany planu będzie można zgłaszać zastrzeżenia w terminie do dnia 7 kwietnia 2017 r. w formie pisemnej do Burmistrza Miasta Nowy Targ, ul. Krzywa 1, 34-400 Nowy Targ, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której zastrzeżenie dotyczy.

Informuję również, że w dniu 29 marca 2017 r. w Sali Obrad Urzędu Miasta o godz. 15.00 odbędzie się spotkanie z mieszkańcami miasta, na którym zostanie omówiona ww. koncepcja planu miejscowego.

Burmistrz Miasta Nowy Targ
mgr Grzegorz Watycha