Podhale Region

Czwartek, 27 lipiec 2017

Ostatnia aktualizacjaŚr, 26 Lip 2017 10pm

Jesteś tutaj: Home Urzędowe OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Targ

Reklama

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Targ

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073)  zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Nowy Targ uchwały Nr XXXVIII/348/2017 z dnia 26 czerwca 2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Targ. Zmiana studium uwarunkowań dotyczy obszaru całego miasta.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 w związku z art. 3 ust. 1 pkt. 11 i pkt. 14 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.), informuję o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w celu przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Targ.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Targ.

Wnioski należy składać na piśmie w: Urzędzie Miasta Nowy Targ, ul. Krzywa 1, 34-400 Nowy Targ

w terminie do dnia 31 sierpnia 2017 r.

Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Burmistrz Miasta Nowy Targ
mgr Grzegorz Watycha

Nowy Targ, dnia 29.06.2017 r.

WZÓR dokumentu - uwagi do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Targ Plik PDFPlik MS Word 2003 (doc) i Plik Open (Libre) Office (ODT)

Reklama