Podhale Region

Środa, 17 styczeń 2018

Ostatnia aktualizacjaWt, 16 Sty 2018 8pm

Jesteś tutaj: Home Urzędowe Wydział Ewidencji i Pozwoleń Urzędu Miasta Zakopane przypomina o terminie złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok 2017 oraz wniesienia stosownej opłaty

Reklama

Wydział Ewidencji i Pozwoleń Urzędu Miasta Zakopane przypomina o terminie złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok 2017 oraz wniesienia stosownej opłaty

Oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych

Wydział Ewidencji i Pozwoleń Urzędu Miasta Zakopane uprzejmie przypomina wszystkim przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o obowiązku złożenia do dnia 31 stycznia 2018 roku oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok 2017 oraz wniesienia stosownej opłaty.

W przypadku, gdy przedsiębiorca nie złoży oświadczenia o wartości sprzedaży w roku poprzednim w terminie do dnia 31 stycznia 2018 roku, wówczas obowiązany jest do uiszczenia opłaty dodatkowej w wysokości 30% całej opłaty.

Natomiast w sytuacji, gdy przedsiębiorca nie złoży zarówno oświadczenia o wartości sprzedaży w roku poprzednim jak i nie uiści w terminie należnej opłaty, wówczas jego opłata wzrośnie łącznie o 60% z dwóch różnych tytułów.

W przypadku niezłożenia oświadczenia i niedokonania opłaty w terminie 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku złożenia oświadczenia oraz obowiązku dokonania opłaty - zezwolenie wygasa, a przedsiębiorca może wystąpić o nowe zezwolenie po 6 miesiącach od daty wydania decyzji.

Termin do wniesienia opłaty i złożenia oświadczenia  nie podlega przywróceniu, bez względu na przyczyny jego niedotrzymania.

Reklama