Podhale Region

Piątek, 23 luty 2018

Ostatnia aktualizacjaCz, 22 Lut 2018 11pm

Jesteś tutaj: Home Urzędowe Porządkowanie reklam w Nowym Targu

Reklama

Porządkowanie reklam w Nowym Targu

W ramach prac nad projektem tzw. uchwały reklamowej powstała koncepcja uchwały określająca zasady sytuowania urządzeń reklamowych na terenie miasta. Przygotowana koncepcja zakłada między innymi całkowity zakaz sytuowania reklam wzdłuż istniejącej i projektowanej „Zakopianki” w pasie od 50 do 200m od krawędzi jezdni, zgodnie z zasadami przyjętymi przez większość gmin, przez które przebiega ta jedna z najsłynniejszych polskich dróg. Pozostały obszar Nowego Targu został podzielony na strefy, gdzie sytuowanie reklam czy szyldów będzie podlegało regulacjom określonym w uchwale.

Dowolne i niekontrolowane umieszczanie tablic i urządzeń reklamowych szpeci krajobraz miasta i Podhala. Uchwalenie w przyszłości powyższej uchwały winno zapobiec dalszej degradacji przestrzeni publicznej, czego obecnie jesteśmy świadkami. Dotyczy to szczególnie obszaru historycznego centrum miasta oraz terenów wzdłuż głównych arterii komunikacyjnych, w tym „Zakopianki”, które są niechlubnym przykładem degradacji krajobrazu w skali kraju.

Podjęte przez Władze Miasta działania wpisują się w kampanię społeczną „Krajobraz mojego miasta” zainaugurowaną w 2016 r. przez Narodowy Instytut Dziedzictwa. Ponadto przygotowany dokument jest odpowiedzią na program zainicjowany przez Marszałka Województwa Małopolskiego pod nazwą „Montevideo” czyli  „widzę góry”, mającego zachęcić gminy położone wzdłuż „Zakopianki” do podjęcia działań na rzecz poprawy jakości krajobrazu wzdłuż drogi Kraków – Zakopane.

Konsultacje społeczne dotyczące przygotowanej koncepcji uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń na terenie Miasta Nowy Targ trwają do 5 lutego br. W dniu 25 stycznia br., o godz. 1300 w Sali Obrad Urzędu Miasta przewidziane jest spotkanie z mieszkańcami miasta, na którym zostanie omówiona koncepcja uchwały. Zapraszamy wszystkich do zapoznania się z udostępnionymi materiałami. Podczas konsultacji można zgłaszać zastrzeżenia do koncepcji uchwały.

Wszelkie szczegółowe informacje oraz treść przygotowanej koncepcji uchwały dostępne są na stronie internetowej miasta  oraz w Wydziale Rozwoju i Urbanistyki Urzędu Miasta, pok. 231.

Więcej informacji pod linkiem

http://www.nowytarg.pl/news.php?cod=9419 ,

http://www.nowytarg.pl/wazne.php?w_id=2081 oraz

http://krajobrazmojegomiasta.pl

Reklama