Podhale Region

Wtorek, 21 listopad 2017

Ostatnia aktualizacjaWt, 21 Lis 2017 4am

Jesteś tutaj: Home Wiadomości Powiaty: Subregion Podhalański Protest przeciwko parkom krajobrazowym i przebiegu chyżnianki (aktualizacja)

Reklama

Protest przeciwko parkom krajobrazowym i przebiegu chyżnianki (aktualizacja)

JAN 7868

GMINA JABŁONKA. Dziś samorządowcy i mieszkańcy gmin: Czarny Dunajec, Jabłonka, Raba Wyżna, Spytkowice, Bystra-Sidzina, Jordanów, Maków Podhalański i Zawoja spotkali się w auli Orawskiego Centrum Kultury Górnej Orawy, aby wyrazić swe obawy i sprzeciw wobec planów utworzenia parków krajobrazowych na terenie ich gmin oraz zmienionego przebiegu planowanej drogi ekspresowej S7 relacji Zabornia – Chyżne. Samorządowcy podjęli rezolucję. W spotkaniu uczestniczyli też przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, posłowie, radni wojewódzcy, a także starostowie. 

O co chodzi mieszkańcom i samorządowcom? Otóż nie zgadzają się oni z utworzeniem parków krajobrazowych na terenie Orawy oraz po drugiej stronie Babiej Góry w paśmie Policy. Podkreślają, że mamiono ich także, gdy tworzono obszar ochrony Natura 2000, że będą mieć wpływ na to, czy ostatecznie obszary te powstaną. Ich wówczas negatywne opinie na nic się nie zdały. Przypominali dziś podczas forum. Tymczasem utworzenie parków krajobrazowych wiąże się w przyszłości z wieloma utrudnieniami związanymi z planowaniem przestrzennym, budową domów, czy prowadzeniem działalności gospodarczej.

- Uczestnicy Forum nie kwestionują konieczności ochrony przyrody w formach przewidzianych prawem. Walory krajobrazowe wymagają ochrony i zachowania dla przyszłych pokoleń. Jednakże istotnym jest, że na obszarze w/w gmin funkcjonuje już kilka form ochrony przyrody, które są wystarczające dla ochrony przyrody i walorów krajobrazowych - stwierdzili w podjetej rezolucji. 

- Nie istnieją żadne przesłanki uprawniające do twierdzenia, że ustanowione formy ochrony przyrody i krajobrazu są niewystarczające.
Wyrażamy głębokie zaniepokojenie proponowanymi regulacjami. Są one niekorzystne dla Naszych mieszkańców.

Samorządom i mieszkańcom nie podoba się też i to, że władze województwa planując drogę w kierunku granicy nie wzięły pod uwagę uwag i zaplanowały ją tzw. starą trasą. Tymczasem mieszkańcy chcą, aby droga omijała centra mijanych miejscowości. Chcą, aby powstała obwodnica. Przedstawiciele województwa tłumaczyli, że zawsze powstaje najpierw kilka wariantów przebiegu trasy.

- Od szeregu lat utrzymywany jest korytarz (rezerwa terenu) dla nowej drogi S7 oraz dróg wojewódzkich. Projekt przebiegu dróg w projekcie Planu nie pokrywa się z rezerwami w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego - podkreślili samorządowcy w swej podpisanej rezolucji. .

Warto przypomnieć, że samorządy już od wiosny apelowały do władz województwa, sprzeciwiając się tworzeniu parków krajobrazowych. Negatywnie w tej kwestii zajął i Zarząd Lasów.

 Tutaj zdjęcia - fot. Jan Ciepliński

Tutaj zdjęcia - fot. Beata Szkaradzińska

 

Tutaj pełna treść rezolucji

 

Rezolucja Forum Samorządowców i Mieszkańców Gmin Bystra-Sidzina, Czarny Dunajec, Jabłonka, Jordanów, Maków Podhalański, Raba Wyżna, Spytkowice i Zawoja w sprawie projektu Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego
Sporządzony przez samorząd Województwa Małopolskiego projekt Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego zawiera regulacje, które nie mogą być zaakceptowane w proponowanej formie.

Jak wynika z projektu Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego na obszarach Gmin Bystra-Sidzina, Czarny Dunajec, Jabłonka, Jordanów, Maków Podhalański, Zawoja planowane są do utworzenia parki krajobrazowe: Park Krajobrazowy Pasma Policy i Park Krajobrazowy Torfowisk Orawskich.

Uczestnicy Forum nie kwestionują konieczności ochrony przyrody w formach przewidzianych prawem. Walory krajobrazowe wymagają ochrony i zachowania dla przyszłych pokoleń. Jednakże istotnym jest, że na obszarze w/w gmin funkcjonuje już kilka form ochrony przyrody, które są wystarczające dla ochrony przyrody i walorów krajobrazowych.
Na obszarze występują następujące formy ochrony przyrody: Babiogórski Park Narodowy z otuliną, obszary Natura 2000, rezerwaty przyrody oraz pomniki przyrody.

Ponadto obszar położony jest w obrębie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (uchwała nr XVIII/299/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 lutego 2012 r.) zmieniona Uchwałą Nr XXXIV/578/13 Sejmiku Woj. Małop. z dn. 25.03.2013 (Dz. Urz. Woj. Małop. poz. 3130).

Jak wynika z powyższego, podejmowane były działania prawne w celu ochrony przyrody i krajobrazu. Nie istnieją żadne przesłanki uprawniające do twierdzenia, że ustanowione formy ochrony przyrody i krajobrazu są niewystarczające.
Wyrażamy głębokie zaniepokojenie proponowanymi regulacjami. Są one niekorzystne dla Naszych mieszkańców.

Wprowadzenie nowych ograniczeń może skutkować znacznym spowolnieniem rozwoju gospodarczego, a w niektórych sektorach gospodarki wręcz zablokowaniem rozwoju gospodarczego.

Mieszkańcy powinni mieć możliwość podejmowania aktywności na swoim pięknym przyrodniczo terenie. Muszą być zlokalizowane elementy infrastrukturalne, obiekty użyteczności publicznej, a także obiekty przemysłowe.
Mając na uwadze powyższe argumenty, uczestnicy Forum kategorycznie sprzeciwiają się utworzeniu kolejnej formy ochrony przyrody, jaką są parki krajobrazowe.

Od szeregu lat utrzymywany jest korytarz (rezerwa terenu) dla nowej drogi S7 oraz dróg wojewódzkich. Projekt przebiegu dróg w projekcie Planu nie pokrywa się z rezerwami w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

W części graficznej planu nie naniesiono również wyznaczonego w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Jabłonka przebiegu ciągu drogowego o klasie G, mającego charakter południowej obwodnicy miejscowości Jabłonka, który zmienia przebieg dróg wojewódzkich nr 957 (na odcinku Jabłonka - Zubrzyca Dolna, z wykorzystaniem fragmentu nowego odcinka drogi krajowej nr 7) oraz nr 962 (w zachodniej części miejscowości Jabłonka).

Postuluje się zatem, aby przebieg dróg w Planie Województwa był zgodny z utrzymywaną rezerwą w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania oraz planach miejscowych poszczególnych gmin, przedstawiony w formie graficznej i opisowej przedmiotowego planu.

Niepokoi nas również status obwodnicy Makowa Podhalańskiego. Utrzymanie jej wśród zadań postulowanych sprawia, że w stosunku do obowiązującego od czternastu lat planu zagospodarowania nie nastąpiła żadna poprawa, a problem z przejazdem DK28 narasta. Oczekujemy, że budowa obwodnicy Makowa Podhalańskiego znajdzie się wśród zadań przewidzianych do realizacji.
Wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec wyżej wymienionych regulacji proponowanych w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego. W tej sytuacji zdecydowaliśmy o wspólnym podejmowaniu wszelkich możliwych działań.

Wspólnie zwracamy się do samorządu Województwa Małopolskiego o dokonanie zmian w projekcie Planu Zagospodarowania Przestrzennego uwzględniających nasze zastrzeżenia.

Jabłonka, 03.11. 2017 r. 

Wójt Gminy Bystra-Sidzina Stanisław Tempka
Wójt Gminy Czarny Dunajec Józef Babicz
Wójt Gminy Jabłonka Antoni Karlak
Wójt Gminy Jordanów Stanisław Pudo
Burmistrz Makowa Podhalańskiego Paweł Sala
Wójt Gminy Raba Wyżna Andrzej Dziwisz
Z up. Wójta Gminy Spytkowice Ryszarda Papanek Sekretarz Gminy Spytkowice Grażyna Wojdyła
Wójt Gminy Zawoja Marcin Pająk

 

Komentarze  

Kondor
0 #1 Gdzie byli samorządowcy?Kondor 2017-11-06 08:14
Władze samorządowe nie zdały egzaminu z odpowiedzialnoś ci za swoje małe ojczyzny. Problemy drogowe na Orawie i Podhalu narastają a lobbingu samorządowców brak. Nic dziwnego, że władze wojewódzkie poszły po najmniejszej linii oporu, proponując rozwiązania "na odczepnego". Larum grają!
Cytować

Dodaj komentarz

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy, zastrzega sobie jednak prawo do nie publikowania ich, zwłaszcza tych, które zawierają wulgaryzmy, epitety powszechnie uznane za obraźliwe, nawołują do zachowań niezgodnych z prawem, obrażają osoby publiczne i prywatne, inne narodowości, rasy, religie itd.
Komentarze nie dotyczące danego tematu, atakujące personalnie innych komentatorów i autorów, zawierające reklamy lub linki do innych stron www, dane osobowe, teleadresowe i adresy e-mail oraz uwagi skierowane do Redakcji – będą usuwane.


Kod antyspamowy
Odśwież

Reklama

Nasi partenrzy

TV Podhale

logonaszkasprowy

fottboll

Taxi Rabka-Zdrój

Nasi partenrzy

nspj

mbludzm pl m

Tarnów In

 

Nasi partenrzy

zakopanedlaciebie.pl


natatry.pl


Resort Kościelisko

Reklama