S7 i DK47 Chabówka nowy ruchPODHALE. Budowa Zakopianki od Lubnia do Rabki i od Chabówki do Nowego Targu oraz mostów w jej ciągu na terenie Białego Dunajca, to główne inwestycje Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na terenie obu podhalańskich powiatów w 2018 roku.

Mijający rok podsumowała GDDKiA, oddział w Krakowie. - Trwała budowa wyczekiwanej przez kierowców drogi ekspresowej S7 od Lubnia do Rabki Zdrój i dwujezdniowej drogi krajowej nr 47 od Rabki do Chabówka, która rozpoczęła się 2016 r. Pierwszy wiadukt na budowanej drodze ekspresowej S7 Lubień – Rabka Zdrój, odcinku III Skomielna Biała – Rabka Zdrój, węźle Zabornia został oddany do użytkowania kierowcom 9.08.2018 r. Jest to wiadukt w ciągu DK7, w kierunku na Chyżne, przebiegający nad budowaną drogą dwujezdniową do Chabówki, gdzie łączy się z istniejącą dwujezdniową DK47 do Rdzawki – relacjonuje Iwona Mikrut, rzecznik prasowa GDDKiA, oddział w Krakowie. Rzeczniczka dodaje, że już 11 października 2018 r. nastąpiło przełożenie ruchu ze starej „Zakopianki” na jedną jezdnię S7, od Zbójeckiej Góry do Chabówki. - Ruch odbywa się po jednej jezdni w dwóch kierunkach. Zapewnia, że wydrążono już też 2 km 77 m tunelu pod Małym Luboniem, przy czym nitka prawa tunelu wydrążona jest na długości 1 km 163 m, a nitka lewa 914 m. Podkreśla, że w sumie wydrążyć trzeba 4 km 120 m do końca 2020 r. i zakończyć inwestycję do marca 2021 r.

- 19 września 2018 r. podpisana została umowa na realizację dwujezdniowej drogi pomiędzy Rdzawką i Nowym Targiem w trybie „projektuj i buduj”, o długości 16,136 km, szerokości jezdni 2x3,50m z czterema węzłami drogowymi : Obidowa, Klikuszowa, Nowy Targ Zachód, Nowy Targ Południe oraz 22 obiektami inżynierskimi (mosty, wiadukty, estakady). Iwona Mikrut zapewnia, że powstaną też drogi obsługujące tereny przyległe do inwestycji, infrastruktura dla pieszych i rowerzystów, kanalizacja i odwodnienie, urządzenia ochrony środowiska (ekrany akustyczne, przejścia dla zwierząt). - Na fazę projektowania wraz z uzyskaniem decyzji ZRID przewiduje się 23 miesiące, a na fazę realizacji robót 26 miesięcy (z wyłączeniem okresów zimowych tj. od 01 grudnia do 31 marca). Rozpoczęcie robót przewidywane jest na 08.2020r., a zakończenie w 10.2023r. Projektowanie już trwa.

Rzeczniczka zapewnia także, że ukończono i oddano do użytkowania na terenie Małopolski aż 12 mostów, a w tym w ciągu zakopianki, czyli DK47 dwa w Białym Dunajcu, a trzeci również w Białym Dunajcu na rzece Biały Dunajec, który udostępniono kierowcom 22 grudnia 2018 r.