malgorzata gromalaRABKA - ZDRÓJ. Wiceburmistrzem została Małgorzata Gromala, była wójt Podegrodzia, a przed dwoma kadencjami samorządowymi wicewójt pobliskiej gminy Raby wyżnej. Taką decyzję podjał nowy burmistrz Rabki - Zdroju Leszek Świder. 

 Gdy w kadecji samorządowej w latach 2006 - 2010 Małgorzata Gromala zostawała wicewójtem Raby Wyżnej nie miała jeszcze doświadczenia samorządowego, jak sama podkreślała. 

Podczas tegorocznych wyborów szefowała tzw. Wspólnej Małopolsce.

Poniżej publikujemy z nią wywiad zrobiony tuż po moninowaniu jej na wicewójta Raby Wyżnej, a więc zastępcę wójta Andrzeja Dziwisza. 

 

 Chcę nabyć doświadczenia


Rozmowa z Małgorzatą Gromalą, wicewójtem gminy Raba Wyżna

Jak to się stało, że pani nauczycielka i dyrektorka szkoły podstawowej w Podegrodziu została wicewójtem w Rabie Wyżnej?

Postanowiłam nabyć doświadczenia w pracy samorządowej. Na wójta startowałam zresztą w tych wyborach samorządowych w Podegrodziu. Niestety mi się nie udało.

A dlaczego akurat trafiła pani do Raby Wyżnej?

Sama zgłosiłam chęć podjęcia pracy w tej gminie i zaproponowałam to wójtowi Andrzejowi Dziwiszowi, a on przystał na to.
A jakie ma pani doświadczenie do pełnienia tego stanowiska?
Jako dyrektor szkoły sama musiałam pozyskiwać środki zewnętrzne na odremontowanie placówki, którą zarządzałam, co mi się udało. Sama pisałam wnioski o środki unijne i nabrałam w tym sporego doświadczenia. Musiałam też - oczywiście z związku z tym - dobrze poznać ustawę o zamówieniach publicznych. Zresztą nie ukrywam, że w dotychczasowej nowej pracy jeszcze nic mnie nie zaskoczyło!

A czy pracowała pani wcześniej w samorządzie?

Nie. Od 1983 roku pracowałam w szkolnictwie: w liceum ogólnokształcącym, gimnazjum i szkole podstawowej. Jestem też egzaminatorem geografii w okręgowej komisji egzaminacyjnej w Krakowie. Ukończyłam przyrodę i geografię na Akademii Pedagogicznej w Krakowie oraz studia podyplomowe z organizacji i zarządzania. Teraz chce nabyć doświadczenia w pracy samorządowej, bo to z nią wiążą swą przyszłości. Nie ukrywam, że planuje starować na wójta jeszcze raz w Podegrodziu...


A jaki jest pani zakres obowiązków na stanowisku wicewójta?

Zajmuje się głównie oświatą, kulturą i promocją. To dużo. To przecież oświata stanowi 50 procent zadań w budżecie gminy.

Jakie ma pani w związku z tym nowe pomysły?

Chciałabym włączyć wszystkich dyrektorów placówek oświatowych na terenie naszej gminy do pozyskiwania środków europejskich, pisania samodzielnych wniosków, co nie jest wcale trudne! Już teraz wspólnie złożyliśmy kilka wniosków o środki pomocowe. Na przykład jeden do urzędu wojewódzkiego do programu „Razem bezpieczniej” na bezpieczne miasteczko komunikacyjne w Rabie Wyżnej przy Szkole Podstawowej im. Świętej Królowej Jadwigi. Z kolei trzy inne szkoły: dwie podstawowe z Podsarnia i ze Skawy oraz gimnazjum w Rabie Wyżnej zakwalifikowały się już do programu „Szkoły jagiellońskie”. Natomiast te wszystkie szkoły, które do tej pozy nie mają jeszcze pracowni komputerowych, złożyły wnioski do programu ministerialnego „pracownie internetowe dla szkół”. Skorzystaliśmy też i z innej możliwości programu „Centrum multimedialne biblioteki”. Został już też zorganizowany kurs dla dyrektorów szkół i pracowników kultury dotyczący pozyskiwania środków unijnych. W związku z tym sami dyrektorzy postawili, że przystąpią do pewnego programu, nie chce jednak zdradzać jego nazwy, bo wciąż tam napływają wnioski. Mogę jednak powiedzieć, że ma on na celu promowanie twórczości artystycznej, organizowanie warsztatów, przeglądów festiwali, a także zajęć terapeutycznych i resocjalizacyjnych.

A co z promocją gminy?

W ramach promocji przygotowujemy materiały do artykułu, który ukaże się niebawem w „Nowej wsi europejskiej”.

A jak pani podoba się nowa praca?

Jestem zadowolona. Mam dobry kontakt i przychylność ze strony pracowników urzędu gminy i dyrektorów szkół. Dogadujemy się też świetnie z wójtem Dziwiszem, a w końcu jednym z moich obowiązków jest wspieranie go w pracy.

Dziękuję za rozmowę.

ROZMAWIAŁA BEATA SZKARADZIŃSKA


fot. Beata Szkaradzińska - Zdjęcie też z początku kadencji w Rabie Wyżnej