czystepunkt191NOWY TARG. Jest szansa, że budzący duże zainteresowanie rządowy program „Czyste Powietrze” przybliży się do Podhalan. Do końca pierwszego półrocza w Nowym Targu ma zaistnieć agenda Urzędu Marszałkowskiego. A w wraz z nią – punkt konsultacyjny proekologicznego programu.

Spotkania informacyjne na temat tego programu jesienią odbyły się w 180 miejscowościach i gminach Małopolski. Jego intencją jest zaradzenie ubóstwu energetycznemu. Dla osób o najniższych zarobkach dofinansowanie do termomodernizacji i wymiany źródła ciepła może być nawet 90-procentowe. Od chwili, gdy program wystartował, wielu indywidualnych mieszkańców wiąże z nim duże nadzieje. Z początkiem roku jednak Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska opublikował komunikat o tymczasowym wstrzymaniu naboru wniosków.

czystepunkt19

- Jest to spowodowane faktem, że 9. listopada Sejm uchwalił ustawę, która daje ulgę termo modernizacyjną – wyjaśnia posłanka Anna Paluch. - Chodzi więc o to, żeby dostosować systemy informatyczne i przyjmować wnioski zgodnie ze stanem prawnym, który się 1. stycznia zmienił, bo wtedy weszły w życie przepisy dotyczące ulgi termomodernizacyjnej.  

Wstrzymanie naboru wniosków ma też związek z niedawną zmianą na stanowisku prezesa Wojewódzkiego Funduszu. Obsługa rządowego programu to nowy obowiązek, potrzeba więc nieco czasu na zorganizowanie pracy.    

Uczestnicy spotkań informacyjnych wyraźnie sygnalizowali natomiast oczekiwania, by program przybliżył się do nich, był w zasięgu ręki. Dlatego wkrótce Starostwo Powiatowe na piśmie zaoferowało Wojewódzkiemu Funduszowi miejsce dla punktu konsultacyjnego w swojej siedzibie. Odpowiedzi na tę ofertę Starostwo do tej pory nie otrzymało, jednak rozmowy w sprawie zarówno Agendy Urzędu Marszałkowskiego, jak i punktu konsultacyjnego toczyły się na innej linii, przynosząc konkretne ustalenia.

- Myślę, że będzie to możliwe do połączenia z planowaną do otwarcia agendą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego – zapowiada posłanka. - Mamy uzgodnienia z panem marszałkiem, że do końca pierwszego półrocza 2019 roku ta agenda powstanie, a wraz z nią punkt konsultacyjny, który będzie ułatwiał mieszkańcom korzystanie z programu „Czyste powietrze”.

Do tej pory właściciele budynków będą mieli czas na przemyślenie, jakie rozwiązania energetyczne chcą u siebie zastosować i z jakiej formy wsparcia skorzystać. A w międzyczasie Wojewódzki Fundusz wznowi przyjmowanie wniosków.

Fot. Urząd Marszałkowski woj. małopolskiego, Anna Szopińska