g4NOWY TARG. W poniedziałek 25. lutego 2019 r. rozpoczną się prace przygotowawcze do remontu dwóch wiaduktów nad ul. Grel w Nowym Targu, w ciągu DK47 („zakopianki”). Tego też dnia instalowane będzie oznakowanie tymczasowe. Remont konieczny jest z powodu zużycia eksploatacyjnego materiałów.

Prace odbywały się będą na poboczach - informuje krakowski Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad - ale prosimy kierowców o zachowanie ostrożności.

Od środy 27. lutego do 1 marca, jeżeli pozwolą na to warunki atmosferyczne, wykonywany będzie bajpas, ponieważ jeden pas jezdni zostanie wyłączony z ruchu, aby robotnicy mogli remontować wiadukt. Wyłączony zostanie wtedy jeden pas ruchu w kierunku Krakowa.

g1

Od 4. marca do 30. czerwca r. całkowicie zamknięta dla ruchu pojazdów będzie ul. Grel, przebiegająca pod wiaduktami. Będą nią mogli poruszać się wyłącznie piesi.

O wszelkich zmianach w organizacji ruchu GDDKiA będzie informowała na bieżąco.

g2

Zakres robót przedstawia się nastepująco: na jednym z wiaduktów zostanie całkowicie wymieniony ustrój nośny, na drugim zostanie on wzmocniony. Ponadto wykonane zostanie opłaszczowanie betonowe (obłożenie betonem) przyczółków, wymieniona nawierzchnia, krawężniki i bariery.

Zakończenie robót remontowych planowane jest na 26. września.