bartosz190NOWY TARG. Sprawozdanie na temat stanu bezpieczeństwa publicznego, jakie komendant powiatowy policji, insp. Robert Bartosz, składał podczas dzisiejszej sesji Rady Powiatu, jest jego ostatnim. W związku z przejściem na emeryturę, podziękowania za służbę i dobrą współpracę składali mu w imieniu powiatowego samorządu starosta Krzysztof Faber i przewodniczący Rady.

Żegnający się z komendanturą insp. Bartosz również dziękował starościńskim władzom za życzliwość i zrozumienie potrzeb KPP.  

Służbę w Policji rozpoczął on w 1990 roku, w Komendzie Rejonowej Policji w Limanowej.

W roku 1996 roku ukończył Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie.
Jest absolwentem Wydziału Pedagogiki Akademii Pedagogicznej w Krakowie.
Od listopada 1997 do października 2013 roku pracował na stanowisku Komendanta Komisariatu Policji
w Rabce Zdroju.

13. listopada 2013 r. został I zastępcą komendanta powiatowego Policji w Nowym Targu.

Od 8. grudnia 2016 roku pełnił obowiązki komendanta powiatowego Policji w Nowym Targu, a 21. marca 2017 roku został powołany na to stanowisko. Była to więc komendantura prawie dwuletnia. Insp. Bartosz, obdarowany suwenirami przez starostę, zapowiedział, że wkrótce poznamy jego następcę.

Podziękowanie dla komendanta

Fot. Anna Szopińska